måndag 16 januari 2017

Renässans lägger förslag om EU-omröstning tidigast 2019

Renässans kommer att föreslå en folkomröstning om återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap. Förslaget läggs under mandatperiodens sista år. Om ett liknande förslag kommer tidigare väntas inte Renässans ställa sig bakom det. Det säger alltingsledamoten Jón Steindór Valdimarsson till Vísir.

När regeringen presenterade sin politik för de kommande dryga tre åren var det många som ansåg att Ljus framtid och Renässans svikit både väljarna och partilinjen i EU-frågan. Bägge partierna sade under valrörelsen att ett förslag snabbt skulle läggas i alltinget om att hålla en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna.

I förra veckan stod det klart att Renässans och Ljus framtid gått långt för att kompromissa med Självständighetspartiet om Europapolitiken. Regeringen kommer inte att engagera sig i EU-frågan. Däremot står det enskilda ledamöter fritt att lägga förslag om en folkomröstning. EU-frågan ska alltså inte utlösa någon regeringskris.

Jón Steindór Valdimarsson, alltingsledamot för Renässans, säger till Vísir att ledamöter från Renässans kommer att lägga ett sådant förslag mot mandatperiodens slut. Men om ett liknande förslag kommer tidigare kommer han inte att stödja det:
"Jag deltar nu i en regering som har gjort denna överenskommelse och jag respekterar denna överenskommelse, men jag räknar på samma sätt att regeringen och alla alltingsledamöter - även Självständighetspartiets ledamöter - kommer att bereda väg för att en sådan fråga får gå sin gång under mandatperiodens sista år och att de inte kommer att blockera vägen."
När nästa alltingsval kommer att hållas är oklart. Troligast är dock att det sker våren 2020. Regeringen har då visserligen suttit ett halvår kortare än den tillåtna längden för mandatperioden, men på grund av budgetarbetet är det inte idealiskt att gå till val på hösten.

Därför är det troligt att denna mandatperiod blir något kortare. Någon möjlighet att i stället förlänga mandatperioden finns inte.

Ett förslag om en folkomröstning om återupptagna EU-förhandlingar är alltså att vänta tidigast under 2019. Innan dess kommer ett sådant förslag inte att ha möjlighet att få majoritet i alltinget.

Tidpunkten är anpassad efter Självständighetspartiet. Om förslaget läggs sent blir det inte den nuvarande regeringen som får hantera ett eventuellt ja i folkomröstningen. Självständighetspartiet anser inte att det är möjligt för partiets ministrar att förhandla med EU samtidigt som de motsätter sig medlemskap. Överenskommelsen med Renässans och Ljus framtid gör att förhandlingar i så fall blir en fråga för den regering som tar vid efter nästa val.

Jón Steindór Valdimarsson säger till Vísir att de luddiga formuleringarna i regeringsförklaringen inte ska tolkas på annat sätt än att det kommer att föreslås en folkomröstning. I förhandlingarna med Självständighetspartiet var det inte möjligt att nå längre i EU-frågan:
"Då bestämde vi efter mycket övervägande och efter mycket diskussion inom vårt eget parti och många försök att komma längre med detta att detta var ett resultat i regeringsförklaringen som vi kunde leva med. Det är riktigt att upprepa att detta inte är ett önskeresultat. Vi bedömde det så att vi helt enkelt inte kom längre."
Här kan du läsa mer om regeringens EU-politik.