fredag 13 januari 2017

Sista butiken stänger i Tálknafjörður

Först försvann ortens i särklass största arbetsgivare. Nu bommar den enda butiken i Tálknafjörður igen till månadsskiftet. Nu befarar invånare att fiskeläget snart riskerar att stå öde. Något barn har inte fötts i samhället sedan 2014 - så snart blir det även glest bland bänkarna i ortens enda skola. Det rapporterar Fréttatíminn.

Hösten 2015 varslade rederiet Þórsberg i Tálknafjörður i Västfjordarna samtliga anställda om uppsägning. Fiskekvoterna på 1 200 ton såldes enligt Fréttatíminn till Nesfiskur i Garður för 3,4 miljarder isländska kronor.

Som mest hade Þórsberg ett sextiotal anställda. Det gjorde företaget till den största arbetsgivaren i Tálknafjörður, en ort i Västfjordarna med knappt 300 invånare.

Intäkterna från försäljningen gick till stor del till att betala skulder. I betalningen från Nesfiskur ingick också en mindre fiskekvot. Den gör att Þórsberg finns kvar i Tálknafjörður, men med knappt tio anställda.

Tálknafjörður är långt ifrån den enda orten på Island som förlorat viktiga arbetsgivare när fiskekvoter sålts till andra orter. Framtiden för med sig många orosmoln. Grannorterna Bíldudalur och Patreksfjörður växer och lär fortsätta att växa om fiskodling blir en så stor framgång i regionen som de norska investerarna hoppas.

I Bíldudalur och Patreksfjörður finns det bättre hopp om jobb. Men i Tálknafjörður är det många som nu tvivlar på ortens framtid. Vid månadsskiftet stänger Tálknakjör, den enda butiken i samhället, för gott. Inom några år hamnar även skolan inför en kritisk situation. Något barn har inte fötts på orten sedan 2014, så ett par årskurser kommer att försvinna åtminstone tillfälligt.

Helga Birna Berthelsen är rektor på ortens skola. De senaste åren har hon sett flera familjer flytta från Tálknafjörður utan att några nya flyttat in. En som är på väg att flytta söderut är ägaren till Tálknakjör. Hon säger till Fréttatíminn att situationen är bekymmersam:
"De yngsta barnen i byn är födda år 2014 och är därför drygt två år. Ingen känner till att någon kvinna på orten skulle vara gravid så vi minskar otroligt snabbt. Det finns ett två år långt gap i skolan hos oss eftersom det finns så få unga människor här. De unga människorna försvinner och kommer inte tillbaka eftersom inget väntar på dem här. Naturligtvis är jag orolig för att bebyggelsen här skulle kunna upphöra."
Det är inte första gången som en liknande situation drabbar Tálknafjörður. Þórsberg tog över sedan båten Tálknfirðingur och kvoterna tillhörande den sålts. Redan då grundlades egentligen Þórsbergs ekonomiska svårigheter. För att inte jobben skulle försvinna köpte företaget upp kvoter till höga priser.

Här kan du läsa mer om Þórsberg.