tisdag 10 januari 2017

Tre partier säger ja till regeringsförklaring

Regeringsförklaringen fick i går kväll klartecken från Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Nu på morgonen presenteras den för alltingsgrupperna och därefter för allmänheten. Under dagen ska den blivande trepartikoalitionen bestämma vilka som blir ministrar. Men fördelningen av ministerposterna mellan partierna är inte helt klar.

Sent i går kväll godkände ledningen för Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid den regeringsförklaring som förhandlats fram de två senaste veckorna. Det gick snabbast för Självständighetspartiet och drog ut mest på tiden hos Ljus framtid.

Den blivande statsministern Bjarni Benediktsson har de senaste dagarna hamnat i en ny mediestorm. I fredags presenterades en rapport om islänningars tillgångar i bolag i skatteparadis. Rapporten var dock klar redan den 13 september förra året och Bjarni Benediktsson informerades om innehållet den 5 oktober 2016.

Rapporten har gång på gång efterfrågats av bland annat Kjarninn. Bjarni Benediktssons första svar på frågor om varför publiceringen dröjde var att den var klar först i mitten på oktober. Alltså skulle den inte ha hunnit behandlas i alltinget före valet den 29 oktober.

Senare backade han och bad om ursäkt för att ha varit oprecis när det gällde tidpunkten. Bjarni Benediktsson ansåg dock inte att rapporten skulle ha haft någon betydelse under den pågående valrörelsen.

Agerandet har mött kritik inom inte minst Ljus framtid och Renässans. Piratpartiet skriver i ett pressmeddelande att Bjarni Benediktsson har ljugit för väljarna och satt personliga intressen - han har själv varit delägare i ett skatteparadisbolag - före medborgarnas rätt till information. Partiet överväger nu en misstroendeförklaring mot den blivande statsministern och hans regering. Alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir skriver på Facebook att hon vill att Ljus framtid ska kräva nyval.

Just turerna kring Bjarni Benediktsson ska vara anledningen till att Ljus framtids möte drog ut på tiden. Där finns inte bara ett utbrett missnöje med hans agerande, utan också alltjämt frågetecken kring att regera ihop med Självständighetspartiet.

Saken diskuterades även på Renässans möte under gårdagskvällen. Bjarni Benediktsson medverkade på telefon och redogjorde för turerna kring offentliggörandet.

Bjarni Benediktsson ska för Renässans ledare Benedikt Jóhannesson och Ljus framtids ledare Óttarr Proppé ha sagt att det inte var något taktiskt beslut från hans sida att skjuta på publiceringen. Benedikt Jóhannesson skriver i en sluten Facebook-grupp att Bjarni Benediktsson visat dåligt omdöme, men att det inte rört sig om någon medveten mörkläggning.

Men samtliga partiledningar godkände alltså regeringsförklaringen. Inom Självständighetspartiet och Renässans ska besluten ha varit eniga. I Ljus framtids verkställande råd var röstsiffrorna 51 mot 18. En person lade ned sin röst.

Den presenteras nu på morgonen för alltingsgrupperna. Under dagen ska trepartikoalitionen också bestämma vilka som blir ministrar i den blivande regeringen.

Regeringsförklaringen presenteras vid en presskonferens under dagen. Där kommer de tre partiledarna att närvara.

Att Bjarni Benediktsson blir statsminister är klart sedan länge. Självständighetspartiet får enligt uppgifter också uppdragen som inrikesminister, utrikesminister, kultur- och utbildningsminister och näringsminister. Inrikesminister blir sannolikt Ólöf Nordal. Guðlaug­ur Þór Þórðar­son är trolig utrikesminister.

Kring de övriga två ministerposterna cirkulerar en mängd olika rykten. Bjarni Benediktsson väntas dock inte vända sig utanför alltingsgruppen vid utnämningen av ministrar.

Självständighetspartiet får också utse talman. Hetaste kandidaten är Kristján Þór Júlí­us­son. Partiet får också ordförandeklubban i fem av åtta nämnder.

Renässans får enligt samma uppgiftslämnare posterna som finansminister, fiske- och jordbruksminister och social- och bostadsminister. Benedikt Jóhannesson blir finansminister. Uppdraget som fiske- och jordbruksminister går sannolikt till Þor­steinn Víg­lunds­son medan Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir får posten som social- och bostadsminister.

Ljus framtids Óttarr Proppé får uppdraget som hälso- och sjukvårdsminister. Gruppledaren Björt Ólafsdóttir blir miljöminister. Detta uppger källor med god insyn i förhandlingarna för Islandsbloggen.

Óttarr Proppé brottas alltjämt med frågan om han ska avsäga sig sin plats i alltinget. I så fall kan partiet ta in en ersättare för att aktivt kunna delta i fler nämndmöten. Han kan dock inte avsäga sig platsen tillfälligt. Om regeringen spricker kan han inte återgå till sitt uppdrag som ledamot.

De tre partierna är också överens om att inrätta ett justitiedepartement. Däremot kommer frågorna åtminstone inledningsvis att ligga kvar hos inrikesministern. Om en justitieminister utses kommer även denna post att tillfalla Självständighetspartiet.

En rad uppgifter ur regeringsförklaringen har redan läckt ut. Det handlar bland annat om kompromisserna när det gäller EU-frågan, fiskekvotsystemet och jordbrukspolitiken.

Partierna är överens om att regeringen i sig lägger EU-frågan på is. Däremot öppnar regeringsförklaringen för ett enskilt förslag från ledamöter under slutet på mandatperioden om att folkomrösta om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap.

Det betyder att både Ljus framtid och Renässans kan ställa sig bakom ett sådant förslag, men att Självständighetspartiet kan säga nej. Det innebär också att en eventuell folkomröstning hålls så sent under mandatperioden att Självständighetspartiet - åtminstone inte före ett nytt val till alltinget - slipper hantera ett eventuellt ja till att återuppta förhandlingarna.

Förslaget ska ha kommit från Bjarni Benediktsson. För alla tre partierna handlar det om en långtgående kompromiss. Där Renässans och Ljus framtid i praktiken avstår från att driva partilinjen gör Självständighetspartiet avkall på principen att inte ställa upp på något som kan föra Island närmare ett EU-inträde.

I dagsläget hade en sådan omröstning i alltinget sannolikt blivit mycket jämn. Det är dock troligt att Självständighetspartiet och Framstegspartiet med stöd från delar av Gröna vänsterns skulle kunna fälla ett sådant förslag. Utgången i en eventuell folkomröstning är än mer oviss.

Renässans har i förhandlingarna lyckats driva igenom en översyn av penningpolitiken redan under 2017. Partiet lade under valrörelsen stor vikt vid att skapa förutsättningar för lägre och stabila räntor. Översynen ska ha sin utgångspunkt i den rapport som Seðlabanki Íslands tog fram 2012. Där presenterades kronan och euron som de enda realistiska framtida valutorna för Island.

Ljus framtid och Renässans har också fått igenom en översyn av jordbrukspolitiken. Den ska ske senast 2019. Målet är att minska bidragen till bönderna och samtidigt öka konkurrensen och varuutbudet. Det senare kommer att ske genom att skyddstullar när det gäller exempelvis kyckling, fläsk och ost sänks eller avskaffas.

Fiskekvotsystemet kommer att förändras genom att kvotägarna får betala höjda fångstavgifter. Några kvoter ska heller inte utfärdas på obestämd framtid, utan de ska på prov i stället hyras ut i 33 år. Det blir alltså ett steg mot marknadsanpassning, men inte alls så långt som Renässans och Ljus framtid ville gå.

Partierna är överens om ökade resurser till sjukvården. Anslagen ska gå till att korta vårdköerna och att sänka patientavgifterna. De är också överens om att det nya universitetssjukhuset ska byggas vid Hringbraut i Reykjavík.

Vidare talas det om höjd pensionsålder, satsningar på äldrevården, förlängd föräldraledighet och ökade jämställdhetskrav på medelstora och stora företag. Under mandatperioden ska det också genomföras en översyn av grundlagen.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.