lördag 11 februari 2017

Dagens citat

"Vi, Birnas föräldrar och bror, Brjánn och Sigurlaug samt Logi Fannar, tackar innerligt för allt det stöd och de bidrag som getts i samband med begravningen av och minnesstunden för vår dotter, Birna Brjánsdóttir. Alla de som medverkade till att göra detta till en vacker stund - artister, individer, företag och kustbevakningen. Alla de som med osjälviskt arbete och bidrag hjälpte oss att skapa en underbar minnesstund för vår älskade dotter och vissa henne respekt. Allt detta värmer hjärtat i sorgetid."

Birna Brjánsdóttirs familj tackar på Facebook alla som deltog vid förra fredagens begravning och minnesstund i Reykjavík.