söndag 12 februari 2017

Fler islänningar i hyresbostäder riskerar bli uppsagda

Allt fler islänningar hyr sin bostad. Men det är också allt fler islänningar som befarar att deras hyreskontrakt kan komma att sägas upp. Och det är framför allt unga och låginkomsttagare som har det tufft på dagens bostadsmarknad. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Att hyra sin bostad har blivit allt vanligare på Island. Enligt MMR är det i dag 21,8 procent av islänningarna som har en hyresbostad, en ökning med 4,1 procentenheter jämfört med hösten 2013. Samtidigt sjunker andelen som bor hemma hos föräldrarna med 1 procentenhet till 8,1 procent. Majoriteten - hela 68,8 procent - äger dock sin bostad, en nedgång med 3,2 procentenheter.

De senaste åren har bostadsmarknaden kännetecknats av turbulens. Efter finanskraschen ökade efterfrågan på hyresbostäder när allt färre hade råd att köpa. Samtidigt gjorde den växande turismen att allt fler bostäder omvandlades till hotell eller andra boenden avsedda för turister.

Inte minst i centrala Reykjavík har tillgången till bostäder minskat. Och bostadsbristen har gjort att många har fått acceptera chockhöjda hyror för att inte tvingas flytta.

I dag är det hela 22 procent som befarar att de riskerar att förlora sin bostad. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan september 2013.

Det är nu bara 32 procent som anser att de har mycket trygga bostadsförhållanden, en minskning med 17 procentenheter. Övriga 47 procent uppger att de sitter ganska säkert på bostadsmarknaden, en uppgång med 11 procentenheter.

Mest utsatta är ungdomar och låginkomsttagare eftersom de i större utsträckning bor i hyresbostäder. Bland islänningar med en månadsinkomst under 250 000 isländska kronor i månaden är det 60 procent som hyr sin bostad. Bland personer som tjänar över 1 miljon i månaden är det däremot bara 6 procent som hyr.

I åldersgruppen 18 till 29 år är det 43 procent som hyr sin bostad. Bland pensionärer är det 1 procent som hyr.

Det är fler män än kvinnor som bor i hyresbostad. Det är också vanligare att hyra i huvudstadsregionen än på landsbygden.

Här kan du läsa mer om bostadssituationen i Reykjavík.