tisdag 21 februari 2017

Isländsk jättekommun kan bli verklighet i sydost

En kommun som täcker 14 procent av Islands yta men där bara 1 procent av befolkningen bor. Det är ett förslag som kan bli verklighet inom några år. Det är politiker i Djúpavogshreppur, Hornafjörður och Skaftárhreppur som diskuterar ett samgående. Om planerna genomförs blir kommunen till ytan landets i särklass största.

I flera av Islands 74 kommuner pågår diskussioner med grannar om samgåenden. Den mest troliga sammanslagningen i dagsläget är mellan Garður och Sandgerði i sydväst. Men det mest utmanande försöket till sammanslagning finns i sydost.

De senaste månaderna har kommunpolitiker från Djúpavogshreppur, Hornafjörður och Skaftárhreppur vid flera tillfällen träffats för att diskutera ett eventuellt samgående. De har bland annat försökt analysera framtiden som självständiga såväl som sammanslagna kommuner.

Nästa steg är att bjuda in invånarna till möten för att diskutera förslaget. De har redan haft möjlighet att säga sitt om diskussionerna genom en nätbaserad undersökning. Ett förslag kan vara klart redan till våren.

Om de tre kommunerna går ihop blir det en kommun som saknar motstycke. Tillsammans har de en areal på 14 359 kvadratkilometer. Skaftárhreppur är till ytan redan i dag Islands näst största kommun och Hornafjörður är den tredje största. Ihop med Djúpavogshreppur täcker de 14 procent av landets yta.

Kommunen har tre tätorter: Djúpivogur i Djúpavogshreppur, Höfn i Hornafjörður och Kirkjubæjarklaustur i Skaftárhreppur. Mellan Djúpivogur och Kirkjubæjarklaustur är avståndet 30 mil bilvägen.

Mellan kommungränserna ökar avståndet ytterligare några mil. Kommunen sträcker sig från Mýrdalssandur i väster till Berufjörður i öster.

Störst i dag är Fljótsdalshérað med en yta på 8 884 kvadratkilometer. Avstånden för invånarna är dock betydligt mindre än i den föreslagna jättekommunen. Stora delar av Fljótsdalshérað utgörs av obebodda områden på höglandet. Liknande områden finns i de tre kommunerna, men där är befolkningen mer utspridd.

Sett till invånarantalet handlar det däremot inte om någon jättekommun. Djúpavogshreppur, Hornafjörður och Skaftárhreppur har tillsammans 3 097 invånare. En knapp procent av Islands befolkning bor alltså i någon av de tre kommuner som utgör 14 procent av ytan.

Även administrativt skulle jättekommunen bli en utmaning. Skaftárhreppur tillhör den södra valkretsen medan Hornafjörður och Djúpavogshreppur tillhör den nordöstra. Både Skaftárhreppur och Hornafjörður ingår i samarbetsorganisationen för sydisländska kommuner medan Djúpavogshreppur ingår i den östra gruppen.

Initiativet till sammanslagningen kom från Björn Ingi Jónsson, kommunchef i Hornafjörður. Det slutliga avgörandet kommer dock inte att ligga i kommunpolitikernas händer. Frågor om samgåenden avgörs av tradition i folkomröstningar.

Här kan du läsa mer om planerna på ett samgående mellan de tre kommunerna.