onsdag 22 februari 2017

Rekordmånga asylsökande till Island under 2016

1 132 personer sökte förra året asyl på Island. Det är det i särklass högsta antalet någonsin. Och inget pekar på att trenden kommer att brytas i år. Under årets sex första veckor kom 107 asylsökande till Island. Det visar statistik från Útlendingastofnun. Majoriteten kommer från Makedonien och Albanien och har inga utsikter att få stanna.

Strömmen av asylsökande till Island har överraskat både politiker och myndigheter. Det har varit svårt att hitta bostäder till alla. Vissa har tillfälligt fått stanna på hotell - något som inte heller är lätt att ordna eftersom turistboomen gör att beläggningen är mycket hög.

Under 2016 var det 1 132 personer som sökte asyl på Island. Det är det högsta antalet någonsin. Det tidigare rekordet var från 2015. Då var det 354 personer som sökte asyl.

Ökningen ser ut att fortsätta även under 2017. Under årets sex första veckor anlände 107 asylsökande till Island. Av dessa kom tolv från Irak, tio från Albanien, sju från Kosovo och sex från Makedonien. Det uppger Útlendingastofnun.

Den stora majoriteten av de asylsökande har i praktiken inga som helst utsikter att få stanna. Under 2016 kom 41 procent av de asylsökande från Makedonien och 20 procent från Albanien. Bägge länderna klassas som säkra.

Personer från både Makedonien och Albanien brukar i regel utvisas redan innan ett eventuellt överklagande av ett avvisningsbeslut behandlats. Ansökningar brukar dessutom behandlas snabbt eftersom de av myndigheten betraktas som grundlösa. Skälet till denna bedömning är att Útlendingastofnun anser att de inte löper någon risk att utsättas för förföljelse eller människorättsbrott.

Den stora ökningen av albaner och makedonier förklarar inte hela utvecklingen. Även med dessa grupper exkluderade ökade antalet ansökningar från 219 under 2015 till 433 under 2016.

Tredje största gruppen förra året var irakier. Av de personer som 2016 sökte asyl på Island utgjorde de 7 procent. Vidare kom 4 procent från Georgien - även det en grupp med mycket små chanser att få stanna i landet - och 3 procent från Syrien. Sammanlagt var det personer med 56 olika nationaliteter som sökte asyl.

Vuxna män svarade förra året för 58 procent av ansökningarna. Kvinnor utgjorde 18 procent, pojkar 14 procent och flickor 10 procent.

Under 2016 avgjordes 977 asylärenden. Av dessa gick 56 procent vidare till utredning, 23 procent avslutades med utvisning med hänvisning till Dublinkonventionen, 16 procent drog tillbaka sina ansökningar och 5 procent hade redan sökt och beviljats skydd i ett annat land.

Av de ärenden som gick till utredning slutade 80 procent med avslag. Resterande 20 procent fick stanna i landet. Av dessa kom 25 procent från Irak, 16 procent från Syrien, 13 procent från Iran, 8 procent från Nigeria och 6 procent från El Salvador.

Av dem som fick avslag svarade albaner för 43 procent, makedonier för 42 procent och serber, vitryssar och ukrainare för 2 procent var.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.