fredag 17 februari 2017

Rekordmånga utländska bilister i trafikolyckor på Island

223 utländska bilister skadades i trafiken på Island förra året. Det är det högsta antalet någonsin. Mest olycksdrabbade på de isländska vägarna var kineser, amerikaner och fransmän. Till skillnad från isländska bilister är turister främst inblandade i trafikolyckor på landsbygden. Islänningar skadas oftare i trafiken i städerna. Det visar statistik från Samgöngustofa.

Det var under 2016 totalt 18 personer som omkom i trafiken på Island. Av dessa var två utländska medborgare. Lika många trafikdöda har det inte varit sedan 2006. Då dog 26 personer i trafikolyckor. De dödsolyckor som ökar gäller onyktra förare och bilister som inte använder bilbälte.

Under året var det 223 utländska medborgare som skadades i trafiken. Det är den högsta siffran någonsin. Sett till den växande turismen var dock ökningen måttlig. Under 2015 var antalet trafikskadade utlänningar 213 personer.

Däremot ökade antalet allvarligt skadade turister förra året till 47 personer jämfört med 26 personer under 2015.

Mest olycksdrabbade är kinesiska bilister. Därefter följer amerikaner och fransmän. Kineser är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Kinesiska medborgare var förra året den sjätte största gruppen av turister till landet. Trots att amerikanerna var sex gånger fler var kineserna oftare inblandade i trafikolyckor.

Utlänningar svarade under 2016 för en sjättedel av bilolyckorna. Turister skadas i tre fall av fyra när de kör av vägen eller välter med bilen. Det är en typ av olyckor som nästan uteslutande inträffar på landsbygden. Av de 223 olyckorna med personskadorna var det bara 11 som skedde i tätorter.

Bland isländska bilister är det en fjärdedel av skadorna som inträffar i samband med avkörningar. Den vanligaste olycksorsaken bland islänningar är i stället sidokollisioner. Denna typ av olyckor inträffar oftast i korsningar.

Turister kör i betydligt större utsträckning än islänningar bil på landsbygden. Under sommaren dominerar olyckor på grusvägar där föraren har haft dålig kännedom om underlaget. På vintern är det i stället snö och halka som skapar problem för många utländska bilister.

Islänningar använder för det mesta bil för att köra korta sträckor, som till och från jobbet. Den genomsnittliga turen går inte utanför kommungränsen eller går till någon grannkommun.

Däremot är islänningar oftare alkoholpåverkade vid ratten. Förra året var det 64 islänningar som skadades i olyckor där föraren hade druckit. Bland turisterna var det bara en olycka som berodde på att föraren druckit alkohol.

Här kan du läsa mer om trafikolyckor på Island.