torsdag 23 mars 2017

Dagens citat

"Vi brottas med en nödsituation på marknaden. Det är en stor utbudsbrist. Vi ser det både på hyresmarknaden och när människor försöker att köpa fastigheter att det behövs många fler egendomar på marknaden. Det är ett farligt läge när man har ett så starkt ekonomiskt uppsving som det är nu. En stor köpkraftsökning och samtidigt brist på fastigheter. Priserna ökar snabbt mycket kraftigt och vi har börjat se de första tecknen på att här är en fastighetsbubbla i vardande."

Socialminister Þorsteinn Víglundsson säger till Vísir att läget och prisutvecklingen på den isländska bostadsmarknaden blir allt mer bekymmersamt.