lördag 25 mars 2017

Dagens citat

"Vi har försökt följa med för att kunna ta emot sommartrafiken här på östra Island. Detta håller på att explodera. Nu håller östra Island på att bli en mycket stor ventil under sommaren. Men investeringen för att bygga ett hotell, som är enorm, den gör du inte i dag för tre månader."

Þráinn Lárusson, som äger två hotell i Fljótsdalshérað på östra Island, i RÚV om sommarturismens utveckling i regionen.