måndag 27 mars 2017

Dagens citat

"Jag ska vara helt uppriktig med att man är djupt besviken över att få en sådan opinionsundersökning. ... Jag anser att den pekar på att vi inte är tillräckligt bra på att presentera det goda arbete som vi förbereder."

Benedikt Jóhannesson, finansminister och ledare för Renässans, i Vísir om partiets svaga opinionssiffror - läs mer här.