onsdag 1 mars 2017

En av fem islänningar nöjda med regeringens politik

Bara var fjärde väljare är nöjd med koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Och ännu färre är nöjda med regeringsförklaringen. Det är dock bara en av tre som har satt sig in i den politik som trepartiregeringen tänker föra under mandatperioden. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

Entusiasmen för Islands snart två månader gamla regering är allt annat än utbredd. Bara 2 procent svarar att de är helt och hållet nöjda med koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Totalt är det 24 procent som är ganska, mycket eller fullt ut nöjda. Däremot svarar hela 51 procent att de är missnöjda.

Den nya regeringen är populärare bland män och höginkomsttagare. Mindre förtjusta är kvinnor samt låg- och medelinkomsttagare.

Nöjdast är Självständighetspartiets väljare. Hela 75 procent gör tummen upp för den nya koalitionsregeringen. Motsvarande siffra är 57 procent bland Renässans sympatisörer och 33 procent bland Ljus framtids anhängare.

Sympatisörer till något av oppositionspartierna är inte alls nöjda med regeringen. Inom Gröna vänstern är det 3 procent som svarar att de är nöjda, inom Socialdemokraterna 2 procent, inom Framstegspartiet 1 procent och inom Piratpartiet 0 procent.

Långt ifrån alla har dock satt sig in i regeringsförklaringens innehåll. Det är 33 procent som svarar att de har ganska eller mycket goda kunskaper om politiken. Nästan lika många - 30 procent - uppger att de har dålig eller obefintlig kännedom om innehållet. Resterande 37 procent anser att de varken har goda eller dåliga kunskaper.

Renässans väljare är de som utger sig för att ha störst kunskaper om regeringsförklaringen. Sämst ställt med kunskaperna är det hos Ljus framtids sympatisörer.

Bara 22 procent är nöjda med regeringsförklaringens innehåll. Och av dessa är det enbart 1 procent som är nöjd fullt ut. Däremot är det 40 procent som säger att de är missnöjda. Övriga 38 procent är varken nöjda eller missnöjda med regeringens politik.

Män, höginkomsttagare och islänningar som är yngre än 30 år är nöjda oftare än andra. Regeringsförklaringen får däremot svagare stöd bland kvinnor och låginkomsttagare.

Anmärkningsvärt är att bara 19 procent av dem som i dag hade lagt sin röst på Ljus framtid är nöjda med regeringsförklaringen. Motsvarande siffra för Självständighetspartiet är 63 procent och för Renässans 59 procent.

Bland Socialdemokraternas anhängare är det 12 procent som uppskattar innehållet i regeringsförklaringen. För Gröna vänstern är siffran 4 procent, Framstegspartiet 3 procent och Piratpartiet 2 procent.