tisdag 28 mars 2017

Helgafells ägare börjar ta betalt av turister

400 isländska kronor blir avgiften för att besöka Helgafell på Snæfellsnes. Det är markägarna som nu börjar ta betalt av turister. Intäkterna ska enligt Jóhanna Kristín Hjartardóttir användas för att utöka parkeringsplatsen, installera toaletter, informera besökare och hålla området rent från skräp. Det rapporterar Morgunblaðið.

Helgafell strax söder om Stykkishólmur på Snæfellsnes har blivit en allt populärare turistattraktion. Markägarna har de senaste åren haft bössor uppe för frivilliga bidrag från besökare. Det har dock inte gett några betydande intäkter.

Platsen lockar besökare av flera skäl. Här finns Helgafellskirkja byggd 1903, men här finns också lämningar från ett medeltida kloster. Utsikten över Breiðafjörður från det 73 meter höga berget är storslagen.

Många lockas också till Helgafell på grund av islänningasagorna. Här finns Guðrún Ósvífursdóttirs grav, en av de mest kända personerna i sagalitteraturen. Hon är en av huvudpersonerna i Laxdæla sagaLaxdalingarnas saga.

Enligt folktron ska graven vara en del av en ritual som kan infria utförarens önskningar. Det gäller att först motsols gå tre varv runt Guðrún Ósvífursdóttirs grav. Därefter ska utföraren gå upp till bergets topp. Allt måste ske utan att yttra några ord och med enbart goda tankar i sinnet. Utföraren får heller inte avslöja sina önskningar. Om ritualen utförs på rätt sätt ska önskningarna besannas.

Nu tänker alltså markägarna börja ta betalt av alla besökare. En av ägarna är Jóhanna Kristín Hjartardóttir. Hon säger i Morgunblaðið att omkring 300 personer besöker Helgafell varje dag under sommaren. Det ökande antalet gäster har också ökat skadorna på naturen:
"Platsen har ett stort känslomässigt värde för oss och det är smärtsamt att se den förfalla på grund av belastning. Vi har länge funderat på om vi ska stänga tillträdet till Helgafell, men beslutade i stället att ta denna väg så att människor kan njuta av att komma hit till denna vackra plats. Det behövs pengar för att driva en sådan plats. Det säger sig självt."
Intäkterna ska enligt Jóhanna Kristín Hjartardóttir gå till att utöka parkeringsplatsen, installera toaletter, naturvård och renhållning. En person ska anställas vid Helgafell. Den ska även vägleda besökare så att de håller sig på stigarna.

Under 2014 fick markägarna statligt bidrag till investeringar vid Helgafell. De gick bland annat till att åtgärda skador på naturen. Men under 2015 och 2016 blev det inga nya pengar. Därför kunde inte ägarna fortsätta med planerna. Nu tar de i stället saken i egna händer.

Avgiften för besökare blir 400 isländska kronor. Den ska betalas av alla som har fyllt tolv år.

Jóhanna Kristín Hjartardóttir säger i Morgunblaðið att införandet av en avgift är nödvändigt. Annars befarar hon att naturen vid Helgafell riskerar att förstöras för all framtid:
"Platsen har påverkats mycket av det stora antalet turister som kommer hit, och om inget görs kommer platsen inte att ha mycket attraktionskraft i framtiden. ... Det ska inte betalas för att titta på utsikten, som många vill hävda, utan snarare för den service som är nödvändig på en sådan plats."
Minjastofnun Íslands är den myndighet som utövar tillsyn över de fornminnen som finns vid Helgafell. Föreståndaren Kristín Huld Sigurðardóttir säger i Morgunblaðið att myndighetens anställda inte kommer att betala när de besöker platsen. Hon anser heller inte att det är rätt att enskilda markägare börjar ta betalt av turister, även om hon säger sig förstå ägarnas situation. Minjastofnun Íslands kommer inte att acceptera att några lämningar inhägnas av markägarna.