söndag 5 mars 2017

Inget beslut om återuppbyggnad av Grillskálinn i Þórshöfn

Snart tre månader efter den brand som totalförstörde samlingspunkten i Þórshöfn finns fortfarande inget beslut om återuppbyggnad. Bensinbolaget N1 inväntar polisens utredning. Och den har överlämnats till polisen i Reykjavík som prioriterat andra fall i stället. Hittills har kommunpolitikerna inte lyckats övertyga N1 om nödvändigheten av ett nybygge.

I mitten på december förstördes Grillskálinn i Þórshöfn i en brand. Grillen var något av navet i samhället. Hit strömmade lokalbefolkningen för att äta lunch och här fanns ortens mest generösa öppettider. Grillskálinn fungerade närmast som en samlingsplats.

En ny bensinpump togs i bruk redan några dagar efter branden. Men hur det blir med Grillskálinn är fortfarande osäkert.

Kommunchefen Elías Pétursson tog upp Grillskálinn under det senaste mötet i kommunfullmäktige. Han har utan framgång vänt sig till bensinbolaget N1 - som ägde byggnaden - med frågor om en återuppbyggnad. Svaret han fått är att bolaget inväntar polisens utredning innan något beslut tas.

Utredningen av brandorsaken har övertagits av polisen i Reykjavík. Där har den inte kommit långt eftersom polisen prioriterat andra fall.

Elías Pétursson ska för N1 ha betonat Grillskálinns betydelse för samhället både som samlingspunkt och som arbetsplats. Sex personer arbetade i grillen. I Þórshöfn bor 350 personer.

Här kan du läsa mer om branden i Þórshöfn.