söndag 26 mars 2017

Isländska UD vill inte förbjuda smädelse av statschefer

Förbudet mot att smäda utländska statschefer bör inte rivas upp. Det anser det isländska utrikesdepartementet. I ett remissvar skriver departementet att ett skrotat förbud skulle stå i strid med Wienkonventionen. Den som i dag smädar en statschef från ett främmande land riskerar upp till sex års fängelse.

Nyligen lade sex av Gröna vänsterns alltingsledamöter ett förslag om att avskaffa förbudet mot att smäda en främmande stat, ett utländskt statsöverhuvud och en utländsk nationsflagga. Liknande förslag har lagts vid flera tillfällen sedan 1995, men aldrig fått majoritet i alltinget.

I motionen skriver ledamöterna att förbudet inskränker yttrandefriheten. Dessutom kan det utnyttjas av politiker för att tysta kritik och debatt. Som exempel nämns den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğans agerande mot den tyske komikern Jan Böhmermann.

Brottet kan - om det betraktas som grovt - ge upp till sex års fängelse. Lagen har dock sällan använts. De tillfällen när någon har fällts för smädelse av en statschef har fått stor uppmärksamhet. Under Adolf Hitlers tid vid makten dömdes till exempel författarna Þórbergur Þórðarson och Steinn Steinarr för att ha förolämpat den tyske diktatorn.

Men utrikesdepartementet motsätter sig att förbudet skrotas. Departementet skriver i ett remissvar att Island genom Wienkonventionen - som landet ratificerade 1971 - är skyldigt att skydda utländska ambassader, ambassadörer och så vidare. Om förbudet försvinner finns det enligt departementet inte längre någon lag som garanterar ambassaders säkerhet.

Om Island skulle avskaffa förbudet anser utrikesdepartementet att liknande motdrag från främmande länder är att vänta. I så fall skulle alltså isländska ambassader i utlandet få sämre skydd i lagen.

I motionen skriver alltingsledamöterna att ambassader även i fortsättningen bör vara skyddade. De anser att det kan göras utan att upprätthålla en lag som även innehåller ett förbud mot att smäda utländska statsöverhuvuden.

Här kan du läsa mer om förslaget.