fredag 24 mars 2017

Majoritet islänningar vill behålla Landsbanki i statlig ägo

En majoritet av islänningarna vill inte att staten säljer ut sitt innehav i Landsbanki. Motståndet är även stort mot att göra sig av med statens aktier i Íslandsbanki och Arion banki. Allmänheten har alltså i regel en annan uppfattning än regeringen när det gäller återprivatisering av storbankerna. Det visar en opinionsmätning utförd av Zenter.

I dag är isländska staten något av ofrivillig storägare i de tre kraschade storbankerna: Landsbanki, Arion banki (tidigare Kaupþing) och Íslandsbanki (tidigare Glitnir). Regeringen har dock som mål att sälja ut hela innehavet i Arion banki och Íslandsbanki samt en majoritetspost på 60 till 66 procent i Landsbanki.

Exakt när regeringen avser att sälja aktieposterna är inte klart. Tanken är dock att börja under denna mandatperiod.

Staten äger i dag samtliga aktier i Íslandsbanki, 98,2 procent av aktierna i Landsbanki och 13 procent av aktierna i Arion banki. I söndags blev det känt att investeringsbanken Goldman Sachs och tre hedgefonder köper in sig i Arion banki. Zenters undersökning slutfördes innan affären blivit känd.

Hela 67 procent av islänningarna vill inte att staten säljer sitt innehav i Landsbanki. Bara 13 procent är för en försäljning. Övriga är varken positivt eller negativt inställda till en privatisering.

Motståndet är inte lika stort för att sälja aktieposterna i Íslandsbanki och Arion banki. Det är 49 procent som anser att Íslandsbanki ska bli kvar i statlig ägo medan 27 procent svarar att innehavet bör säljas.

Staten bör enligt 46 procent av islänningarna behålla sitt innehav i Arion banki. Här är det 30 procent som tycker att aktierna bör säljas.

Personer bosatta i huvudstadsregionen är i regel mer positiva till försäljning av bankaktierna. Kvinnor är i större utsträckning än män också mer positiva till en privatisering.

Här kan du läsa mer om försäljningen av Arion banki.