onsdag 15 mars 2017

Nödbana i Keflavík kan öppnas för 240 miljoner

En nödbana på flygplatsen i Keflavík kan öppnas för 240 miljoner isländska kronor. Banan skulle ersätta den nödbana i Reykjavík som nu tagits ur bruk. Inrikesdepartementet undersöker nu om det finns något ännu billigare alternativ i Keflavík. Det framkommer i ett interpellationssvar från kommunikationsminister Jón Gunnarsson till Piratpartiets Einar Brynjólfsson.

Inrikesflygplatsen i Reykjavík ser ut att bli en fortsatt stridsfråga mellan regeringen och den styrande majoriteten i Reykjavík. Förra året stängdes den sällan använda tredje landnings- och startbanan i Reykjavík. Banan, som går i nordostlig-sydvästlig riktning, användes bara vid sällsynta vindförhållanden.

Majoriteten i Reykjavík vill avveckla flygplatsen och bygga bostäder på flygplatsområdet. Den förra regeringen motsatte sig en stängning. De tre nuvarande regeringspartierna är splittrade i frågan, men kommunikationsminister Jón Gunnarsson motsätter sig en nedläggning.

Jón Gunnarsson har avvisat alla tankar på att flytta navet för inrikesflyget från Reykjavík till Keflavík. Han har också varit mycket kritisk till stängningen av den tredje landningsbanan. Vid de få tillfällen då den använts har det ofta rört sig om sjuktransporter. En motsvarande bana i Keflavík kan inte bli granne med universitetssjukhuset i Reykjavík.

Dessutom kan Jón Gunnarsson tänka sig att staten tar makten över detaljplanen för flygplatsområdet. I dag är det kommunen som ansvarar för detaljplanen - och det är där som nya byggnader precis utanför flygplatsområdet redan fått klartecken.

Ett alternativ som förts fram i debatten är en nödbana i Keflavík. Sedan tidigare finns det en bana i nordostlig-sydvästlig riktning, men den är inte i bruk och behöver renoveras för att kunna användas.

Prislappen för att göra denna bana brukbar är 240 miljoner isländska kronor. Då kommer den enbart att användas som reservbana för inrikesflyget. Inrikesdepartementet undersöker om det kan finnas någon billigare lösning i Keflavík.

I svaret skriver Jón Gunnarsson att regeringen försökt få kommunen att öppna nödbanan i Reykjavík på nytt. De förfrågningarna har dock avvisats. Enligt Jón Gunnarsson lär det inte ske någon kursändring i frågan så länge den nuvarande majoriteten styr i kommunen.

Vidare skriver Jón Gunnarsson att Samgöngustofa har godkänt nedläggningen av nödbanan, men ärendet behandlas fortfarande av myndigheten. Dessutom har flygplatsbolaget Isavia köpt in bättre utrustning för snöröjning och halkbekämpning. Denna utrustning ska göra så att de befintliga banorna i Reykjavík i större utsträckning kan användas även under ogynnsamma väderförhållanden.

Jón Gunnarsson anser att flygplatsfrågan hittills främst har debatterats med hänsyn till sjuktransporter och landsbygdsbefolkningens intresse av en inrikesflygplats nära centrala Reykjavík. Han vill se en utredning av flygplatsens betydelse för säkerheten i samband med naturkatastrofer och andra hot.

En sådan analys ska göras av professor Þorgeir Pálsson. Den ska vara klar under maj.

Här kan du läsa mer om flygplatsstriden.