lördag 11 mars 2017

Ny bottenräckvidd för Fréttablaðið och Morgunblaðið

Både Fréttablaðið och Morgunblaðið fortsätter att tappa läsare. Aldrig tidigare har så få islänningar läst de tryckta utgåvorna av landets två största dagstidningar. Den prenumererade Morgunblaðið nådde i februari i år bara 26,1 procent av invånarna. Den gratisutdelade Fréttablaðið hade en räckvidd på 45 procent. Det visar statistik från Gallup.

Precis som i Sverige kämpar de isländska papperstidningarna i motvind. Hittills verkar inga åtgärder för att locka tillbaka läsarna ha nått framgång. Morgunblaðið har bland annat lottat ut bilar bland prenumeranterna. Fréttablaðið blev nyligen gratis även på de distributionsställen på landsbygden där den tidigare sålts till självkostnadspris.

Morgunblaðið når nu bara 26,1 procent av islänningarna. Det är tidningens sämsta räckvidd någonsin. I februari förra året var räckvidden 28,5 procent. Inom loppet av ett år har alltså nästan var tionde läsare försvunnit. Och kurvan fortsätter att peka nedåt.

Nedåt pekar kurvan även för huvudkonkurrenten Fréttablaðið. Tidningen läses nu av 45 procent av islänningarna - en siffra som även den är historiskt låg. Fréttablaðið tappar läsare i ungefär samma takt som Morgunblaðið. För ett år sedan var det 49 procent som läste tidningen.

Gallup mäter även räckvidden för Fréttatíminn och DV - som bägge utkommer två gånger i veckan - och Viðskiptablaðið, som utkommer en gång i veckan. Även för dessa tre tidningar minskar antalet läsare.

Fréttatíminn når i dag 31,5 procent av islänningarna. Det är den tredje sämsta siffran i tidningens historia. I februari 2016 var räckvidden 36,3 procent. Fréttatíminn minskar alltså snabbare än Morgunblaðið och Fréttablaðið.

DV har under en längre tid nått ungefär var tionde islänning. Också för DV pekar kurvan nedåt. Räckvidden är i dag 7,8 procent. För ett år sedan var den 10,2 procent.

Viðskiptablaðið läses av 10,9 procent av islänningarna. Jämfört med februari 2016 är det en nedgång med 1,5 procentenheter.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.