torsdag 2 mars 2017

Pirater vill ge storstäderna fler mandat i alltinget

Fem nya mandat till sydvästra Island som plockas från de tre landsbygdsvalkretsarna. Det föreslår nu sju piratpartister. Syftet med förslaget är att utjämna varje rösts betydelse. I dag har landsbygdsvalkretsarna oproportionerligt många platser i alltinget eftersom mandatfördelningen inte följer befolkningsutvecklingen.

För varje val blir mandatfördelningen i alltinget orättvisare. Skälet är att en allt större andel av Islands befolkning bosätter sig i någon av de tre valkretsarna i sydväst: norra och södra Reykjavík samt den sydvästra valkretsen.

Mandatfördelningen förändras inte i samma takt som befolkningsutvecklingen. Det innebär alltså att landsbygdsröster väger tyngre än storstadsröster.

I höstens alltingsval representerade varje parlamentariker i den sydvästra valkretsen 5 249 väljare. Men i den nordvästra valkretsen var motsvarande siffra 2 685 väljare. En röst i nordväst vägde alltså nästan dubbelt så tungt som en röst i sydväst.

Även valkretsarna i söder och nordost gynnades av dagens system. I den nordöstra valkretsen gick det 2 957 väljare på ett mandat och i den södra valkretsen 3 223 väljare. Reykjavíkborna förlorade däremot på systemet. I norra Reykjavík gick det 4 189 väljare på ett mandat och i södra Reykjavík 4 153 väljare.

I grundlagsrådets förslag till ny konstitution skulle hela landet bli en valkrets. Därmed skulle landsbygdsvalkretsarnas fördel försvinna. Förslaget lär dock inte bli verklighet.

Tankarna på en enda valkrets är visserligen inte nya, men de har i alltinget motarbetats av i synnerhet Framstegspartiet och Självständighetspartiet. Det är också dessa två partier som skulle förlora mest på reformen eftersom de har sitt starkaste stöd på landsbygden.

Förespråkare för en ändring har traditionellt partier med starkt väljarstöd i huvudstadsregionen varit. Dit hör också Piratpartiet. Stödet för partiet är betydligt starkare i Reykjavíkområdet än på landsbygden.

Nu vill sju piratpartister göra om mandatfördelningen. Fem platser försvinner enligt förslaget från landsbygdsvalkretsarna. Platserna går i stället till storstadsvalkretsarna. Därmed skapas också ett rättvisare förhållande mellan antalet röstberättigade och antalet mandat.

Enligt förslaget får den nordvästra valkretsen sex mandat i stället för åtta, den nordöstra valkretsen får åtta mandat i stället för tio och den södra valkretsen får nio i stället för tio. Norra och södra Reykjavík får varsitt nytt mandat - vilket innebär tolv i varje valkrets - medan den sydvästra valkretsen får tre nya mandat, vilket ger totalt sexton platser. 

I de sju piratpartisternas förslag ingår dessutom en omfördelning av utjämningsmandaten. Den nordvästra valkretsen blir helt utan utjämningsmandat. Den södra och den nordöstra valkretsen får ett utjämningsmandat var medan de tre storstadsvalkretsarna får två var.

Alla Piratpartiets alltingsledamöter står dock inte bakom förslaget. Det har inte undertecknats av Gunnar I. Guðmundsson från den nordvästra valkretsen och inte av Einar Brynjólfsson från den nordöstra valkretsen. Inte heller gruppledaren Ásta Guðrún Helgadóttir, som representerar södra Reykjavík, har undertecknat förslaget. Det har däremot Smári McCarthy från den södra valkretsen - som är en av förlorarna på förslaget - gjort.

I ett förslag från tolv alltingsledamöter från Piratpartiet och Socialdemokraterna vill de se betydligt större möjligheter till personval. Även detta är ett förslag som sannolikt kommer att ha svårt att få majoritet i alltinget.

Här kan du läsa mer om de isländska valkretsarna.