måndag 24 april 2017

Både grundskola och förskola försvinner från Borðeyri

I vår ringer det ut från grundskolan i Borðeyri för sista gången. Bara tre elever finns kvar till hösten. Och året därpå har antalet elever minskat till en enda. Därför har ett enigt kommunfullmäktige beslutat att skolan ska läggas ned. Samtidigt försvinner även förskolan från Borðeyri. De kvarvarande barnen kommer att bussas till Hvammstangi.

Det var 2012 som den lilla glesbygdskommunen Bæjarhreppur - som då hade 100 invånare - gick ihop med Húnaþing vestra, som då hade 1 122 invånare. Samgåendet var ett resultat av en folkomröstning. Bland nej-sidan var det dock många som befarade att grundskolan och förskolan i Borðeyri skulle hotas av en kommunsammanslagning.

Borðeyri var länge ett servicecentrum för den omgivande landsbygden med bland annat slakteri och ett kooperativ. I dag finns dock inte mycket annat av samhällsservice än en bilverkstad kvar på orten.

I Borðeyri har invånarantalet stadigt minskat. I dag är bara tretton personer folkbokförda på orten.

Efter samgåendet mellan Bæjarhreppur och Húnaþing vestra beslutade kommunfullmäktige att det lägsta antalet elever i skolan i Borðeyri var sex. Trots att det antalet inte uppnåddes för det innevarande läsåret valde kommunen att fortsätta undervisningen. Men nu anser ett enigt fullmäktige att skolan inte kan drivas vidare.

I dagsläget ser det ut som att bara tre elever finns kvar i skolan i Borðeyri till hösten. Och till läsåret därpå har antalet - om inget förändras - sjunkit till en elev.

Efter samtal med berörda invånare står det nu klart att skolan i Borðeyri läggs ned till sommaren. Samtidigt försvinner också förskolan från orten. All skolverksamhet i kommunen kommer hädanefter att bedrivas i Hvammstangi.

De kvarvarande eleverna kommer att bussas till Hvammstangi. Avståndet från Borðeyri är drygt fyra mil. Skolan där har dock ett upptagningsområde som sträcker sig många mil norrut längs Strandirs kust.

De anställda i Borðeyri kommer att få möjlighet att följa med barnen. Enligt beslutet i fullmäktige kommer personalen att erbjudas motsvarande tjänster i Hvammstangi.

För inte så många årtionden sedan hade skolan i Borðeyri ett trettiotal elever. Men det är inte bara antalet invånare i själva Borðeyri som minskat. Allt fler gårdar i skolans upptagningsområde står tomma.

Nedläggningen innebär att de sista kommunala jobben försvinner från Borðeyri. Av det som länge var något av regionens centrum - med telefonstation, sparbank, flera olika butiker, slakteri, grundskola och förskola - finns snart inte mycket kvar.

Här kan du läsa mer om Borðeyri.