onsdag 12 april 2017

Chefredaktör hoppar av - bildar nytt socialistparti

Första maj grundas Islands socialistparti. Initiativtagare är Gunnar Smári Egilsson - som nyligen lämnat uppdraget som chefredaktör för Fréttatíminn samtidigt som tidningens ekonomi är körd i botten och de anställda inte fått betalt. Det nya partiet ska arbeta för löntagarnas intressen och driva välfärdsfrågor som bostadsbyggande och gratis sjukvård.

Efter en rad - i regel ekonomiskt misslyckade - äventyr i mediebranschen ingick Gunnar Smári Egilsson i höstas i den grupp som tog över Fréttatíminn. Utgivningstakten ökade från en till tre dagar i veckan. Ambitionen var att ta upp konkurrensen med andra gratisutdelade tidningar som Fréttablaðið.

De senaste månaderna har det stått klart att försöket misslyckats. Tidningen kämpar nu för sin överlevnad. Antalet utgåvor är tillbaka på en i veckan. Denna vecka kommer dock ingen tidning. Fréttatíminns anställda har fortfarande inte fått den senaste månadslönen.

Nyligen lämnade Gunnar Smári Egilsson uppdraget som chefredaktör för Fréttatíminn. Han kvarstår dock som ägare av 46 procent av aktierna i bolaget. Övriga ägare försöker nu hitta investerare som vill gå in med nya pengar och ta över den krisande tidningen. Diskussioner har hållits om ett samarbete med nyhetswebben Kjarninn, men har hittills inte lett till något konkret.

Gunnar Smári Egilsson ger sig nu in i politiken. Den senaste tiden har han i en rad texter argumenterat för behovet av ett starkt vänsteralternativ inom isländsk politik. Han tar nu själv initiativ till Islands socialistparti. Formellt grundas partiet första maj.

Islands socialistpartis hemsida öppnades i måndags kväll för medlemsansökningar.

Det nya partiet ska företräda löntagarna gentemot kapitalet. Det talas om löntagare som personer som lever i orättvisa, osynlighet och maktlöshet. Islands socialistparti ska inte kompromissa utan bedriva klasskamp mot den ekonomiska eliten i samhället. Vidare sägs det att dagens partier arbetar snarare för särintressen än för allmänheten.

De politiska grundpelarna för Islands socialistparti är acceptabla villkor för alla, tillgång till billiga bostäder, tillgång till avgiftsfri sjukvård, skola och välfärd, arbetstidsförkortning och ett skattesystem där de som har det bäst ställt betalar mer än de som har det sämst ställt.

En av de nya medlemmarna är Þór Saari, som i alltingsvalet i oktober förra året kandiderade för Piratpartiet. Han skriver själv om sin ansökan på Facebook - och att han trots medlemskapet i Islands socialistparti inte tänker överge Piratpartiet.

Det är inte första gången som Þór Saari byter parti. Han valdes 2009 in i alltinget på ett mandat för Medborgarrörelsen. Där tillhörde han den trio som snart bröt med partiet och bildade i stället Rörelsen. Inför valet 2013 anslöt han sig till Gryning. Tre år senare bytte han alltså till Piratpartiet och nu till Islands socialistparti.

Han är inte den enda som gjort en lång resa för att hamna hos Islands socialistparti. För tre år sedan bildade Gunnar Smári Egilsson själv Fylkespartiet. Då ansåg han att Island var så politiskt omoget att hela riket borde ansluta sig till Norge. I sin ungdom beskrev sig dock Gunnar Smári Egilsson som att han stod till höger om konservativa Självständighetspartiet.

Gunnar Smári Egilsson har riktat hård kritik mot Socialdemokraterna och dömt ut partiets insatser under de fyra år efter kraschen som det ledde regeringen. Socialdemokraterna kämpar alltjämt mot historiskt svaga opinionssiffror och en intern debatt som snarare handlar om nedläggning och namnbyte än politiska idéer.

Klart är att det finns många som betraktar sig som socialdemokrater som inte skulle rösta på Socialdemokraterna. Där har Islands socialistparti en viss potential. Men frågan är om de två partierna riskerar att konkurrera ut varandra.

En som har sådana farhågor är Oddný G. Harðardóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna som avgick som partiledare efter höstens katastrofval. Hon säger till Vísir att hon uppmanar initiativtagarna att avstå från partibildningen. I stället anser hon att de bör ansluta sig till Socialdemokraterna:
"Socialdemokraterna har god infrastruktur över hela landet där det erbjuds exakt samma politik som ni erbjuder. ... Enade är vi starka, men söndrade har vi ingen inverkan och har inte kraft att förändra de stora frågor som våra ideal brinner för."
Hittills finns det inget som tyder på att Gunnar Smári Egilsson skulle hörsamma uppmaningen från Oddný G. Harðardóttir.