lördag 1 april 2017

Förslag till ny våldtäktslag - vill införa krav på samtycke

Sex utan samtycke ska klassas som våldtäkt. Och samtycke kan bara ges av fri vilja och inte under hot eller vid situationer där offret har drogats. Det anser fyra av Renässans ledamöter i alltinget som lagt fram ett förslag till en ny syn på våldtäkt i strafflagen. Som tidigare föreslås maxstraffet för våldtäkt vara sexton års fängelse.

Det är inte första gången som det i alltinget föreslås att krav på samtycke införs i det avsnitt av strafflagen som behandlar sexualbrott. Det senaste förslaget i raden kommer från Renässans Jón Steindór Valdimarsson, Hanna Katrín Friðriksson, Jóna Sólveig Elínardóttir och Pawel Bartoszek.

Det nya med detta förslag är att det finns en färdig skrivning om samtycke i förslaget. Det innebär att den som har sex med en person utan samtycke kan dömas för våldtäkt. Det är ett brott som kan ge mellan ett och sexton års fängelse.

Samtycke kan bara ges av fri vilja. Om samtycke tvingas fram genom våld, hot, tvång, frihetsberövande, droger eller liknande sätt är det inte giltigt. Även då kan alltså gärningspersonen dömas för våldtäkt.

I förslaget skriver ledamöterna att det utgår från principen om människans frihet och rätt till självbestämmande. Denna princip ska fungera som ledstjärna i rättsprocessen i stället för att fokusera på vilka metoder som förövaren använde mot offret.