fredag 7 april 2017

Icelandair slipper ansvar för förlorad Iphone

När den 12-åriga flickan lämnade flygplanet glömde hon sin Iphone ombord. Men flygplatspersonalen i Keflavík gav henne inte lov att gå ombord på nytt för att hämta telefonen. I stället hänvisades hon till informationsdisken. Flickan återfick aldrig sin mobiltelefon. Ansvaret ligger dock inte hos Icelandair. Det fastslår Samgöngustofa.

Det var den 17 juni förra året som den 12-åriga flickan reste med Icelandair från Washington till Keflavík. Direkt efter att hon lämnat planet upptäckte flickan att hon glömt sin Iphone ombord. Hon vände sig därför till personalen för att få och hämta den.

Svaret från personalen var att hon inte fick gå ombord på nytt. I stället uppmanades hon att vända sig till informationsdisken för att anmäla telefonen som borttappad.

Flickan återfick aldrig telefonen. Efter tre månaders väntan vände sig hennes föräldrar till Samgöngustofa. Genom myndigheten krävde de Icelandair på skadestånd för den förlorade telefonen.

Samgöngustofa har nu fattat beslut i fallet. Icelandair frias från ansvar. Enligt myndigheten kan inte flygbolaget lastas för att telefonen inte återfanns.

Personalen hänvisade till luftfartslagen när flickan inte fick gå ombord på nytt. Personalens uppgift är att upprätthålla säkerheten ombord. Därför kan inte passagerare som lämnat planet släppas ombord på nytt eftersom de skulle kunna föra med sig farliga föremål. Alltså gjorde personalen rätt enligt Icelandair.

Inte heller ansåg sig Icelandair ha något ansvar för telefonen. I regelverket står det att flygbolaget enbart ansvarar för incheckat bagage. Icelandair har inget ansvar för handbagage så länge det inte handlar om försumlighet. Telefonen var en del av flickans handbagage.

Vidare uppgav Icelandair att ansvaret i detta fall enbart låg hos flickan. Det var hon som glömde kvar telefonen i sätesfickan. Att den inte återfanns kan inte vara flygbolagets fel.

Samgöngustofa går helt på flygbolagets linje. Icelandairs personal orsakade inte flickan någon skada genom att inte låta henne gå ombord på nytt. Enligt myndigheten finns det inget orsakssamband mellan beslutet och den förlorade telefonen.

I beslutet skriver myndigheten att det inte råder någon tvekan om att telefonen ingick i flickans handbagage som inte checkats in. Alltså bär hon ensam skulden till telefonens försvinnande.

Flickans föräldrar kan inom tre månader överklaga beslutet till inrikesdepartementet.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.