lördag 22 april 2017

Inga nya avgifter planerade för besök till Þingvellir

Inga nya avgifter är planerade vid Þingvellir. Ett förslag från miljöminister Björt Ólafsdóttir ger nationalparken betydligt större möjligheter att ta betalt. Men enligt föreståndaren Ólafur Örn Haraldsson handlar det bara om att skapa förutsättningar för att öka finansieringen från besökare och minska finansieringen från skattebetalare.

I dag tas det ut avgifter för toalettbesök och parkeringar vid Þingvellir. I ett lagförslag vill miljöminister Björt Ólafsdóttir utöka nationalparkens befogenheter att ta betalt. Enligt förslaget ska nationalparken få avgiftsbelägga alla tjänster som utförs.

Dessutom måste den som bedriver näringsverksamhet i nationalparken ha tillstånd. Nationalparken får alltså möjlighet att säga nej till företagare som av något skäl anses olämpliga.

Trots utökade möjligheter att ta betalt finns det i dag inga sådana planer. Nationalparksföreståndaren Ólafur Örn Haraldsson säger till Vísir att de enda avgifterna som riktas mot vanliga besökare även i framtiden är för parkeringar och toalettbesök:
"Vi har alltid kopplat detta med tillträde till service eller utrymme som har skapats för att ta emot gäster, men inte för att ta betalt för tillträde till ett visst område. Det är inget annat som vi har tagit betalt för och det är inget mer som vi har i åtanke."
En fördel med förslaget är enligt Ólafur Örn Haraldsson att det ger nationalparken bättre möjligheter att disponera intäkterna. Avgifter från parkeringar kan till exempel användas för andra typer av investeringar som är till för besökare.

Ólafur Örn Haraldsson hoppas att Þingvellir i framtiden i större utsträckning ska kunna finansieras av besökare i stället för av skattebetalarna. Men han säger till Vísir att behovet av skattepengar inte kommer att försvinna:
"Varför ska vi avstå från den resurs som forsar förbi och så genom budgeten vända oss till skattebetalarna för att låta den upprätthålla service till näringsverksamhet som har stor avkastning?"
Här kan du läsa mer om lagförslaget för Þingvellir.