torsdag 13 april 2017

Interaktiv karta över 105 isländska ekosystem

Illustration: Náttúrufræðistofnun Íslands
På Island finns 105 olika typer av ekosystem. Den vanligaste är sandheder. Där finns också för Europa unika miljöer som kratersjöar med geotermisk aktivitet på botten. Information om alla dessa ekosystem finns i en ny interaktiv karta från Náttúrufræðistofnun Íslands. Kartan innehåller information om 1 271 områden.

Náttúrufræðistofnun Íslands har i många år samlat information om de ekosystem som finns på Island. Nu har upplysningarna samlats i anslutning till en interaktiv karta.

Myndigheten har kartlagt 1 271 områden över hela landet. De enda områden som inte kartlagts är glaciärer och olika typer av bebyggelse. 

Totalt finns 105 typer av ekosystem. Av dessa finns 24 på stränder och 17 i vattendrag. En av de typer som återfinns i vattendrag är sura kratersjöar. Detta är en typ av ekosystem som inte finns i något annat europeiskt land. Det handlar om sjöar där det finns geotermisk aktivitet på botten. I denna kategori återfinns Grænavatn vid Krýsuvík och Víti vid Askja.

Den vanligaste typen av ekosystem är obebyggda sandheder.