onsdag 19 april 2017

Island sänker terrorberedskap till normal nivå

Beredskapen för terrorattentat på Island sänks till normal nivå. I går var sista dagen med den förhöjda beredskap som infördes efter lastbilsdådet i Stockholm. Polisens bedömning är att det inte längre finns behov av extra vaksamhet och fler poliser redo att rycka in. Efter attacken i Stockholm har polisen haft särskild uppmärksamhet på flyg från Sverige.

Sedan 2015 har risken för terroristattacker på Island bedömts till en tvåa på en fyrgradig skala. Det innebär att attentat inte kan uteslutas, men att det inte finns några kända planer på attentat. I landet finns heller inga kända organisationer eller personer som tros vara beredda att utföra attacker.

Efter lastbilsdådet i Stockholm skärptes bevakningen. Fler poliser från specialenheten stod i beredskap och polisen uppmanades att vara särskilt vaksam på all misstänkt verksamhet. På flygplatsen i Keflavík höjdes övervakningen av alla flyg från Sverige. Däremot förblev polisens bedömning av hotnivån oförändrad.

Rikspolischefen Haraldur Johannessen säger till Vísir att tisdagen var den sista dagen med förhöjd beredskap. I dag återgår beredskapen till det normala:
"Det var vår bedömning att det inte längre fanns behov av ökad övervakning längre än det var. Sedan kan det förändras snabbt, men det finns inget som pekar på det nu."
Den förhöjda beredskapen efter Stockholmsdådet var en rutinåtgärd. När ett attentat sker i ett grannland skärps övervakningen - i synnerhet på flygplatsen i Keflavík. Det har dock aldrig funnits några indikationer på att terroristen i Stockholm skulle ha några som helst kopplingar till Island.

Men den isländska beredskapen är enligt Haraldur Johannessen långt ifrån tillräcklig. Hans bedömning är att det behövs omkring 900 poliser i landet. I dag är poliserna knappt 700. Många tjänster försvann i besparingar som gjordes efter finanskraschen. Sedan dess har antalet poliser inte ökat i takt med antalet invånare.

I dag är isländsk polis inte tillräckligt rustad för att kunna hantera en eventuell terrorattack likt lastbilsdådet i Stockholm. Det säger Haraldur Johannessen i Fréttablaðið:
"Vi, Rikspolisstyrelsen, har genom åren - precis som medierna och hela nationen vet - pekat på att vi behöver öka den isländska polisens kapacitet för att vara rustad för att ta sig an händelser som denna. ... För att vara ärlig är vi inte det tillräckligt som läget är i dag. Men vi gör allt vi kan för att träna poliskåren i landet och för att ha den beredskap som vi har och kan ha."
Justitieminister Sigríður A. Andersen säger i Morgunblaðið att ett attentat på isländsk mark inte kan uteslutas. Därför är det viktigt att upprätthålla en god beredskap:
"Som läget är i dag tar den allmänna beredskapen hänsyn till terrorhot liksom andra brott. Det är bäst om vi kan behålla denna allmänna beredskap och uppdatera den ständigt när det finns anledning."
Här kan du läsa mer om Islands reaktioner på terrorattentatet i Stockholm.