torsdag 20 april 2017

Isländsk arbetslöshet väntas sjunka till ny rekordnivå

Arbetslösheten sjönk i mars till 2,4 procent. Skälet till nedgången är den avslutade strejken bland sjömän. Många av de anställda som då tvingades bort från sina jobb har nu kunnat återvända. Dessutom börjar säsongsarbetena bli fler. Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten i sommar minskar till den lägsta nivån på nio år.

En strejk bland sjömän gjorde att många isländska trålare låg kvar i hamn under början av året. Flera företag varslade därför personal i land. Eftersom det inte fanns någon fisk att ta hand om hade de heller inget att göra.

Efter strejkens slut kunde många anställda återvända till samma jobb som före strejken. Den effekten syns tydligt i statistiken för mars. Dessutom finns det traditionellt fler säsongsjobb i mars än i februari. Även det bidrar till att minska arbetslösheten.

I mars var arbetslösheten 2,4 procent, en nedgång med 0,5 procentenheter jämfört med februari. Bortsett från januari och februari - de månader då sjömansstrejken pågick - handlar det ändå om den högsta arbetslösheten på nästan ett år. I mars 2016 var 2,7 procent av islänningarna arbetslösa.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka. Nedgången kommer framför allt att bero på fler säsongsjobb inom turistbranschen. Till sommaren väntas arbetslösheten bli lägre än 1,7 procent. Det innebär i så fall den lägsta arbetslösheten på Island sedan finanskraschen hösten 2008.

Arbetslösheten minskade under mars i samtliga regioner. Andelen arbetslösa var högst i Norðurland eystra med 3 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Därefter följde Suðurnes med 2,8 procent (-1,6), Västfjordarna med 2,5 procent (-2,8), Reykjavíkområdet med 2,4 procent (-0,1), Suðurland med 2,1 procent (-1,5), Austurland med 1,9 procent (-0,9), Vesturland med 1,8 procent (-0,9) och Norðurland vestra med 1,6 procent (-0,2).

Åtta isländska kommuner hade full sysselsättning under mars: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Reykhólahreppur, Árneshreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra och Skaftárhreppur i Suðurland.

Även långtidsarbetslösheten minskade i mars. Vid månadsskiftet hade 21,5 procent av de arbetslösa varit utan jobb i minst ett år. 43 procent hade saknat jobb i minst ett halvår.

I mars var arbetslösheten bland kvinnor 2,6 procent och bland män 2,2 procent. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år var arbetslösheten 2,3 procent.

Arbetslösheten bland utländska medborgare ökade däremot till 5,3 procent. Utländska medborgare utgjorde i mars 24 procent av det totala antalet arbetslösa. Av dessa var 59 procent polacker.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.