tisdag 4 april 2017

Lägsta väljarstödet för Piratpartiet på över två år

Piratpartiets stöd sjunker till den sämsta siffran på drygt två år. Samtidigt fortsätter både Renässans och Ljus framtid att balansera på alltingets femprocentsspärr. Självständighetspartiet är fortsatt landets största parti och utökar avståndet till Gröna vänstern. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

I mars 2016 noterade Piratpartiet det hittills största väljarstödet hos Gallup. Då var det 36,1 procent som sympatiserade med partiet. Nu är stödet bara 10,3 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter jämfört med februarimätningen.

Opinionssiffran hos Gallup är Piratpartiets sämsta sedan november 2014. Inom loppet av ett år har alltså drygt två tredjedelar av sympatisörerna övergett partiet.

Såväl Ljus framtid som Renässans har en längre tid balanserat på femprocentsspärren till alltinget. Hos Gallup behåller bägge partierna representation i parlamentet - men avståndet ned till spärren är inte stort.

Både Ljus framtid och Renässans har nu stöd av 6 procent av väljarna. För Ljus framtid är det en minskning med 0,4 procentenheter och för Renässans en ökning med 0,6 procentenheter.

Självständighetspartiet och Gröna vänstern fortsätter att med bred marginal vara Islands två största partier. Självständighetspartiet befäster dock positionen som störst i landet genom en större ökning än Gröna vänstern.

Nu får Självständighetspartiet 29,2 procent, en uppgång med 1,6 procentenheter. Gröna vänstern får 24,5 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter.

Framstegspartiet backar 0,2 procentenheter till 10,5 procent. Trots tappet återtar partiet positionen som landets tredje största parti eftersom Piratpartiets tillbakagång är betydligt större.

Socialdemokraterna ligger still på 8,3 procent - samma siffra som i föregående mätning.

Störst utanför alltinget är Folkets parti följt av Gryning.

Stödet för trepartiregeringen ökar med 0,2 procentenheter. Det är nu 41,3 procent som uppger att de står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.