onsdag 5 april 2017

Nu kommer förslaget om jämställda löner på Island

Alla isländska företag med minst 25 anställda måste visa att de betalar män och kvinnor lika lön för lika arbete. Företag som inte klarar certifieringen riskerar böter. Det nya systemet för jämställda löner ska vara på plats senast under 2020. Förslaget - som regeringen står bakom - kommer från socialminister Þorsteinn Víglundsson.

Under höstens valrörelse var ett av Renässans vallöften att täppa till lönegapet mellan män och kvinnor. I såväl det privata näringslivet som inom kommuner och institutioner visar kartläggningar att kvinnor tjänar mindre än män trots likvärdiga meriter och arbetsuppgifter.

Renässans lyckades få med sig både Ljus framtid och Självständighetspartiet. Förslaget fanns med redan i regeringsförklaringen och presenterades på internationella kvinnodagen. I går lades förslaget fram i alltinget av socialminister Þorsteinn Víglundsson.

Lönecertifieringen har redan fått klartecken såväl inom regeringen som hos de tre regeringspartierna. Men det finns politiker som ogillar förslaget. Två självständighetspartister - alltingsledamoten Brynjar Níelsson och justitieminister Sigríður A. Andersen - har öppet sagt att de anser att det inte förekommer någon lönediskriminering utan att skillnaderna mellan män och kvinnor har andra förklaringar. Allt tyder dock på att förslaget kommer att få majoritet i alltinget.

Förslaget går ut på att alla företag och institutioner med 25 eller fler anställda måste genomgå en lönecertifiering. Det blir då upp till dem att visa att män och kvinnor får lika mycket betalt. Tillsynen kommer att skötas av jämställdhetsmyndigheten Jafnréttisstofa.

De största företagen - med minst 250 anställda - måste klara certifieringen under 2018. Skälet till att de får den kortaste tiden är att regeringen utgår från att de har interna system som underlättar införandet av ett system för jämställda löner.

Arbetsplatser med 150 till 249 anställda får ytterligare ett år på sig och arbetsplatser med 25 till 149 anställda får två år på sig. De sista företagen och institutionerna måste alltså vara klara senast den 31 december 2020.

Certifieringen ska förnyas vart tredje år. Den arbetsplats som inte lever upp till kraven riskerar böter på 50 000 isländska kronor för varje dag som det inte finns någon giltig certifiering.

Arbetsplatser med 25 till 99 anställda behöver inte godkännas av Jafnréttisstofa. Där kan i stället fackförbund och andra parter på arbetsmarknaden ge klartecken för jämställda löner.

Þorsteinn Víglundsson lade i går fram ett annat förslag gällande arbetsmarknaden. Det innebär ett tuffare regelverk mot diskriminering.