söndag 2 april 2017

Vill välkomna skrotning av EU-ansökan som inte är skrotad

Alltinget bör välkomna att Island återkallat ansökan om EU-medlemskap. Det ska också besluta att någon ny ansökan inte kommer att lämnas in utan att en majoritet av islänningarna står bakom den. Dessutom ska utrikesministern arbeta för att upprätthålla och förbättra handeln med Storbritannien. Det föreslår tre framstegspartister i en motion.

Koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet övergav snart löftet om en folkomröstning i EU-frågan. I stället valde dåvarande utrikesministern Gunnar Bragi Sveinsson att lägga förhandlingarna med EU på is för gott samtidigt som alla arbetsgrupper som jobbade med frågan avvecklades.

I två brev vände sig Gunnar Bragi Sveinsson till EU. Han skrev att förhandlingarna inte skulle återupptas och att Island inte längre skulle betraktas som ett kandidatland.

Breven orsakade stor förvirring - inte bara inom EU, utan även inom det egna utrikesdepartementet. Ingen tycktes veta hur Gunnar Bragi Sveinssons besked skulle tolkas. Slutsatsen från såväl departementet som EU var så småningom att ansökan inte återkallats formellt.

Något besked kom heller aldrig från Gunnar Bragi Sveinsson. På raka frågor om Island återkallat ansökan eller inte svarade han att det viktiga var att förhandlingarna avvecklats och att de inte skulle återupptas. Tydligare än så blev aldrig regeringen i frågan.

Nu tycks det som att Gunnar Bragi Sveinsson anser att Island faktiskt har återkallat ansökan - en åsikt som han är ganska ensam om i alltinget. Helt ensam är han dock inte. Tillsammans med två andra framstegspartister, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Lilja Alfreðsdóttir, står han bakom ett förslag där Island distanserar sig ytterligare från EU.

Enligt motionen ska Island välkomna att ansökan dragits tillbaka. Någon ny ansökan ska heller inte lämnas in utan att en majoritet av islänningarna tagit ställning för det.

Vidare ska utrikesministern få i uppdrag att upprätthålla och förbättra handelsförbindelserna med Storbritannien i samband med att landet lämnar EU. Det bör ske i form av bilaterala avtal mellan länderna.

Förslaget har sannolikt mycket små möjligheter att få majoritet. Inte minst på grund av det kontroversiella påståendet om att Island redan återkallat EU-ansökan.

Här kan du läsa mer om Island och EU.