söndag 7 maj 2017

Dagens citat

"Vi flyttar till Spanien i höst när vårt hyresavtal löper ut och det är många som är i samma tankar som har tagit kontakt. ... Vi var i Spanien nu i januari och februari och där hyrde vi en bostad jämförbar med den som vi bor i här hemma för en tredjedel av den hyra som vi betalar här."

Emilía Fannbergsdóttir säger i Morgunblaðið att hon och maken flyttar från Island till Spanien på grund av de höga hyrorna i Reykjavík.