tisdag 2 maj 2017

Ex-president kämpar mot klimatförändringarÓlafur Ragnar Grímsson är en av initiativtagarna till Roadmap, en plattform som riktar sig till vanliga människor med syftet att få stopp på klimatförändringarna. I ett manifest skriver den tidigare presidenten att politiska kursändringar inte längre nödvändigtvis måste beslutas av politiker och andra ledare. I stället kan initiativen komma från medborgarna.

Tanken är att Roadmap ska fungera som ett forum där idéer från alla tänkbara håll tas emot och diskuteras. Att Ólafur Ragnar Grímsson, som både suttit i alltinget och varit president i tjugo år, nu väljer att engagera sig i ett projekt som rundar traditionella makthavare är enligt honom ett tecken i tiden. Han säger till Smithsonian Magazine att de protester som växte fram i finanskraschens kölvatten visat att medborgarna själva kan stå för avgörande insatser:
"I saw this very strongly through the financial crisis in my own country, which led to a big social economic uprising. All those activities were engineered by unknown people, people who were not part of a big organization, who used Facebook and the information media to bring thousands of people together in one day."
Ovan kan du se en introduktionsfilm till Roadmap.