fredag 19 maj 2017

Sålde köttpaj utan kött - får rätt till skadestånd från staten

I köttpajerna från Gæðakokkar fanns inte ens spår av kött. Det berättade Matvælastofnun i februari 2013. Skandalen gjorde att Gæðakokkar förlorade mängder av kunder och bytte namn för att rädda företaget. Men nu får Gæðakokkar rätt till skadestånd. Hæstiréttur Íslands anser att myndigheten inte hade befogenhet att peka ut företaget.

Efter att det i en rad europeiska länder uppdagats att det fanns odeklarerat hästkött i en mängd produkter valde Matvælastofnun att undersöka isländska livsmedel. Myndigheten köpte och analyserade livsmedel från flera olika producenter.

Hästkött fanns inte i några av produkterna. Däremot var det två produkter från Gæðakokkar i Borgarnes som fick myndigheten att reagera. I lammfärsbullarna saknades den nötfärs som utlovades i innehållsförteckningen. Men det var köttpajerna som förvånade mest. De innehöll inte ens ett spår av kött.

30 procent av pajens fyllning - vilket skulle motsvara 15 procent av den totala vikten - skulle enligt innehållsdeklarationen bestå av nötfärs. Dessutom skulle den innehålla köttbuljong. Trots att analysen skulle avslöja en köttmängd större än 0,7 gram per paj var slutsatsen att köttpajerna var helt köttfria. Fyllningens konsistens var som en puré helt utan de klumpar som borde ha funnits om det var någon färs i den.

Avslöjandet fick kunderna att överge Gæðakokkars produkter. Företaget levererade före skandalen färdigmat till bland annat livsmedelsbutiker och olika typer av matsalar. Efter avslöjandet bytte företaget namn till Kræsingar.

Inledningsvis hävdade företaget att de köttfria köttpajerna måste vara resultatet av ett misstag. Snart började dock Gæðakokkar hävda att myndighetens analys - som gjordes på två pajer - måste ha varit felaktig.

Gæðakokkar drogs inför rätta men friades av Héraðsdómur Vesturlands från misstankarna om brott mot livsmedelslagen. Domstolen ansåg att Matvælastofnuns analys inte var tillräckligt tillförlitlig. Inte heller ansåg domstolen att företaget medvetet hade varit ute efter att vilseleda konsumenterna.

Domen blev starten på en skadeståndsprocess. Hæstiréttur Íslands fastslår nu att företaget har rätt till skadestånd. Nivån på kompensationen kommer att avgöras i en egen rättsprocess.

Enligt rätten var det inte Matvælastofnuns ansvar att utöva tillsyn av Gæðakokkar. Den uppgiften låg i stället hos Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Det var alltså den senare myndigheten som skulle ha publicerat uppgifterna om de köttfria köttpajerna.

Men det är inte det enda skälet. Hæstiréttur Íslands anser inte att Matvælastofnun följde proportionalitetsprincipen. Myndigheten borde enligt rätten ha insett att publiceringen av uppgifterna skulle orsaka stora skador för Gæðakokkar. Företaget fick inte heller möjlighet att bemöta uppgifterna före publiceringen.

Vidare hävdar rätten att myndigheten inte gjorde tillräckligt för att försäkra sig om att det inte begåtts misstag i samband med analysen. I domen skriver Hæstiréttur Íslands att resultatet av de första testerna borde ha följts upp med fler tester innan någon publicering gjordes.

Matvælastofnun ska nu betala Gæðakokkars rättegångskostnader på 600 000 isländska kronor. Vilka krav på skadestånd som företaget kommer att ställa är inte känt. Det har talats om flera hundra miljoner isländska kronor. Gæðakokkar har under rättsprocessen sagt sig ha haft årliga intäkter på 133 miljoner isländska kronor före avslöjandet.

Här kan du läsa mer om turerna kring de köttfria köttpajerna och här kan du läsa domen i sin helhet.