måndag 8 maj 2017

Största jordskalvet på sydvästra Island sedan 2008


Lördagens jordskalv på sydvästra Island var det kraftigaste i regionen sedan våren 2008. Skalvet hade en magnitud på 4,5. En rad mindre skalv har inträffat sedan dess. Inga skador har rapporterats som en följd av jordskalven. Skalven har ingen koppling till någon vulkanisk aktivitet i Hekla.

Klockan 12.08 i lördags inträffade det största jordskalvet på sydvästra Island på nästan nio år. Skalvet hade sitt epicentrum sydost om Árnes och uppmättes till 4,5. En minut senare registrerades ett skalv med magnituden 3,3. Därefter har en rad efterskalv skett. Inget har varit större än 1,5.

Det stora skalvet kändes i en radie på flera mil. Inga skador har dock rapporterats. Inte heller har skalvet någon koppling till vulkanisk aktivitet i Hekla. Jordskalv är mycket vanliga i området eftersom det ligger i en sprickzon.

Skakningarna fångades på bild av en webbkamera riktad mot Hekla. Du kan se filmen ovan.

Här kan du läsa mer om lördagens jordskalv.