onsdag 24 maj 2017

Tåg till Keflavík kan få tre stationer i Reykjavíkområdet

Illustration: Fluglestin
Smáralind, Kringlan och Vífilsstaðir kan bli stoppen för snabbtåget till flygplatsen i Keflavík. Där ska det vara möjligt att byta från tåg till några av de viktigaste knutpunkterna i det framtida nätet av expressbussar eller spårväg. Målet är att Islands första passagerartåg ska tas i bruk 2025. Men än så länge har inga avgörande beslut fattats.

En snabbtågsförbindelse mellan Reykjavík och flygplatsen i Keflavík kommer allt närmare. Förra året gick Reykjavíks kommun in som aktieägare i det bolag som driver projektet. Kommunen kontrollerar nu 3 procent av aktierna.

De kommuner i huvudstadsregionen där stationer är aktuella - förutom Reykjavík även Kópavogur och Garðabær - har tillsammans med Hafnarfjörður inlett planeringsarbete för tågtrafik. Även de berörda kommunerna på Suðurnes har klubbat de första stegen i projektet.

Hittills har förberedelserna gått på 300 miljoner isländska kronor. Nästa etapp väntas kosta 1,5 miljarder. Pengarna är nödvändiga för att ta fram förslag till detaljplaner, miljökonsekvensbedömningar och geologiska undersökningar.

Målet är att tågtrafiken ska komma i gång 2025. Med tåg ska resan mellan Reykjavík och Keflavík bara ta 20 minuter.

I Reykjavíkområdet planeras samtidigt ett nytt nät av expressbussar eller spårväg. De nya linjerna ska trafikera utvalda knutpunkter i huvudstadsregionen. Fordonen ska genom egna körfält bli snabbare än dagens kollektivtrafik.

Syftet är inte bara att fler ska åka kollektivt. Kommunerna ser det nya nätet som avgörande för ny bebyggelse. Närhet till snabblinjerna kommer att bli en viktig faktor när kommunerna tar beslut om nya bostadsområden och förtätning av befintlig bebyggelse.

Det nya trafiknätet är ett jätteprojekt. Den första etappen, som byggs mellan 2019 och 2022, kommer att kosta mellan 30 och 40 miljarder isländska kronor.

Tanken är nu att en eller flera av nätets knutpunkter ska bli hållplatser för snabbtåget. De platser som diskuteras är Kringlan i Reykjavík, Smáralind i Kópavogur och Vífilsstaðir i Garðabær. Här ska det snabbt gå att byta från buss eller spårväg till tåg.

Tidigare har det diskuterats ett bygge av en tågstation nära busstationen BSÍ i Reykjavík. Det är nu en idé som tappat anhängare. De övriga tre platserna blir sannolikt billigare och mindre komplicerade att bygga.

Hur många stationerna i Reykjavíkområdet blir är inte bestämt. Men det kan alltså bli fler än en.

Om bygget av en snabbtågslinje blir av väntas det kosta omkring 100 miljarder isländska kronor. Innan dess behöver en rad politiska beslut fattas. Och det handlar inte bara om klartecken från alla berörda kommuner. På Island finns exempelvis ingen lag som reglerar tågtrafik. En sådan måste finnas innan det blir dags för premiärturen.

Här kan du läsa mer om planerna för tågtrafik.