onsdag 31 maj 2017

Vill införa naturavgift i stället för momshöjning

En naturavgift för både flygresor och övernattningar. Det är fem framstegspartisters förslag att ersätta regeringens planerade momshöjning. Avgiften för flygresor halveras under vintern - och den gäller inte ankomster till Akureyri och Egilsstaðir. Påslaget på övernattningar föreslås bli betydligt större än i dag.

Regeringens föreslagna momshöjning ser inte ut att bli av eftersom det i dagsläget saknas majoritet för förslaget. Tanken är att flytta momsen från den lägsta till den högsta momssatsen. Det innebär att momsen på bland annat övernattningar och utflykter stiger från 11 procent till 24 procent. Under 2019 ska den högsta momssatsen sänkas till 22,5 procent.

Målet har varit att införa höjningen den 1 juli nästa år. Om förslaget blir verklighet senareläggs sannolikt tidpunkten för införandet för att ge turistbranschen tid att anpassa sig.

Förslaget har inte bara fått kritik från branschen. Även från oppositionen har kritiken varit hård. Regeringen har framför allt fått kritik för att inte ha tagit hänsyn till landsbygden. Ännu högre priser betyder förmodligen kortare vistelser i landet. Enligt oppositionen riskerar det att öka koncentrationen av besökare till Reykjavíkområdet samtidigt som färre lämnar sydvästra Island.

Nu lägger fem av Framstegspartiets alltingsledamöter ett motförslag. Det går ut på att helt och hållet skrota den planerade momshöjningen. I stället vill de införa en naturavgift.

Naturavgiften ska bestå av två delar - en för flygresor och en för övernattningar. Avgiften för övernattningar föreslås ersätta den befintliga skatten på alla övernattningar. Den är i dag 100 isländska kronor per natt, men höjs till 300 kronor nästa år.

Enligt förslaget ska övernattningsavgiften inte bli ett fast belopp, utan i stället basera sig på en viss procent av priset för övernattningen. Förslaget är 3 procent - men de fem framstegspartisterna vill ge kommunerna möjlighet att ta ut upp till 5 procent.

Skattemyndigheten Ríkisskattstjóri ska administrera avgiften. Men hälften av intäkterna ska slussas vidare till den kommun där övernattningen gjordes. I dag får kommunerna inget av övernattningsskatten.

Ankomstavgiften gäller alla flyg som landar i Keflavík och Reykjavík. Flygplatserna i Akureyri och Egilsstaðir är undantagna eftersom de fem alltingsledamöterna vill uppmuntra direktflyg till norra och östra Island.

Avgiften föreslås bli 150 isländska kronor för flygturer kortare än 100 mil. Upp till 300 mil blir avgiften 1 500 kronor och över 300 mil blir avgiften 2 500 kronor.

Under vintern - från 1 oktober till 30 april - ska avgiften halveras. Syftet är att ytterligare försöka sprida ut resandet till Island över hela året. Personer som reser mellan Nordamerika och Europa med mellanlandning i Keflavík undantas från avgiften om de direkt reser vidare.

Den tvådelade naturavgiften ska - utöver att gå till kommunerna - finansiera nödvändiga förbättringar av populära besöksmål med mera.

Här kan du läsa mer om den planerade momshöjningen.