måndag 12 juni 2017

Beväpnad polis på Reykjavíks gator under löptävling

Beväpnade poliser från insatsstyrkan patrullerade i centrala Reykjavík i lördags. Under gårdagen blockerades infarterna till Grandi i Reykjavík av lastbilar under festivalen Hátíð hafsins. Och 120 poliser fanns på plats på Laugardalsvöllur när Island i går kväll mötte Kroatien i kvalet till fotbolls-VM. Bevakningen är ett resultat av den senaste tidens terrordåd i europeiska storstäder.

Lastbilsdåd och andra terrorattacker riktade mot människor som rör sig utomhus i europeiska storstäder har blivit allt vanligare. Isländsk polis höjde tillfälligt beredskapen efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Inför sommarens festivaler i Reykjavík har polisen efterfrågat en analys av risken för attacker.

I dag träffas det nationella säkerhetsrådet för att diskutera läget. Formellt anses inte risken för angrepp ha ökat. Polisens bedömning är alltjämt att terrordåd på Island inte kan uteslutas, men att det i dagsläget inte finns några kända uppgifter om planerade attacker eller personer som är beredda att ta till våld mot allmänheten.

Risken bedöms som en tvåa på en fyrgradig skala. Sedan terrorattentaten i Paris för snart två år sedan har den legat oförändrad. I praktiken har dock beredskapen höjts inför enskilda evenemang.

Beväpnade poliser från insatsstyrkan patrullerade i centrala Reykjavík i lördags - en syn som är extremt ovanlig. Bevakningen ägde rum samtidigt som loppet The Color Run genomfördes. Som mest var det sex beväpnade poliser som rörde sig i centrum.

Jón F. Bjartmarz vid rikspolisstyrelsen säger till RÚV att det var i förra veckan som beslutet om ökad bevakning fattades. Det var ett direkt resultat av den senaste tidens terrorattacker i grannländer. Men någon höjning av beredskapsnivån har alltså inte skett:
"Den är ännu på medelnivå, men detta är en åtgärd för att säkra snabb respons och allmänhetens säkerhet. ... Man kan säga att detta kommer att pågå resten av sommaren, men varje enskilt tillfälle utvärderas för sig."
Under Hátíð hafsins i Reykjavík i går vidtog polisen andra förebyggande åtgärder. Infarterna till festivalområdet på Grandi blockerades av lastbilar. Även betongavspärrningar användes. Samma metoder använde polisen även under The Color Run i lördags.

Hela 120 isländska poliser fanns på plats vid Laugardalsvöllur i Reykjavík i går kväll för att bevaka VM-kvalet mellan Island och Kroatien. Här var det dock inte risken för terrorattentat som var huvudskälet till bevakningen. I stället ansågs det nödvändigt att övervaka vissa av de över 800 kroatiska supportrar som rest till Island för att se matchen.

Även kroatisk polis deltog i övervakningen. Dessutom fanns 140 frivilliga räddningsarbetare på plats. Av poliserna hade 40 i uppgift att stå framför och övervaka den kroatiska klacken. Flera kroatiska supportrar omhändertogs i Reykjavík före matchens början.

Isländsk polis är i regel inte beväpnad, men för insatsstyrkan gäller särskilda regler. Vanliga poliser ska enligt ett beslut från 2016 ha tillgång till vapen i sin bil. Där förvaras vapen i ett låst skåp. Syftet med ändringen var att påskynda utryckningstiden vid de tillfällen då vapen anses nödvändiga.

De beväpnade poliserna väckte stor uppmärksamhet. Inrikesminister Sigríður Á. Andersen säger till RÚV att det inte finns någon anledning till oro. Bevakningen handlar om att förebygga:
"Det är rikspolisstyrelsens bedömning att det i kölvattnet av dessa terrorattentat i London och även på andra ställen att det finns god anledning till att visa särskild vaksamhet vid platser där allmänheten samlas. Det är polisens bedömning och jag måste lita på deras bedömning i detta."
Katrín Jakobsdóttir är ledare för Gröna vänstern och oppositionens representant i det nationella säkerhetsrådet. Hon säger till RÚV att allmänheten borde ha informerats om att beväpnad polis skulle patrullera i centrala Reykjavík. Katrín Jakobsdóttir tänker ta upp frågan vid dagens möte:
"Jag tror att detta slår mig precis som de flesta islänningar som ganska obehagligt - i synnerhet mot bakgrund av att det inte varnades för detta i förhand på något sätt eller informerades om att beredskapen hade höjts. Jag anser att det i sådana frågor har betydelse att det råder transparens om det när sådana beslut fattas så att människor har mer information."
Här kan du läsa mer om terrorhotet mot Island.