lördag 10 juni 2017

Dagens citat

"Om vi kommer upp i fyra grader då är prognosen att de försvinner på omkring 200 år och bara små vita fjälltoppar blir kvar. ... Och det har sedan enorm inverkan på allt avflöde från landet och vi har redan börjat se det. Vi har sett hur Skeiðará bytte älvfåra och hur Skeiðarárbron nu till viss del står över sand och inget annat."

Halldór Björnsson, doktor i oceanografi och meteorologi vid Veðurstofa Íslands, säger till RÚV att de isländska glaciärerna är borta inom 200 år om den globala uppvärmningen leder till temperaturökningar på fyra grader.