söndag 11 juni 2017

Dagens citat

"Turisten som kommer hit gör kortare resor och sprider heller inte resandet över landet, och de senaste åren har vi gjort allt för att göra Island till ett resmål året runt över hela landet. ... Och så kan man fundera över - eftersom det talas om att turistnäringen befinner sig i någon guldgrävarmani - om det är isländska regeringen som är den egentliga guldgrävaren."

Skapti Örn Ólafsson, informationsansvarig vid turistbranschens organisation Samtök ferðaþjónustunnar, i RÚV om regeringens planerade höjning av turistmomsen.