måndag 12 juni 2017

Dagens citat

"Det behöver finnas hållplatser där vi förvarar människorna, passagerarna, på lager. De behöver vänta i sju eller tio minuter - eller en halvtimme på helgerna. Allt detta är omodernt. Vi behöver inte ha denna framtidsvision. Den är det förflutna."

Frosti Sigurjónsson, tidigare alltingsledamot för Framstegspartiet, säger i Vísir att planerna för tåg, spårväg och expressbussar i Reykjavíkområdet bör läggas på is eftersom framtiden är förarlösa elfordon - läs mer här.