lördag 17 juni 2017

Dagens citat

"Jag har inte överblick över hela flottan, men det som jag hör är att det har blivit svårt att bemanna vissa fartyg. ... Medan växelkursen stadigt fortsätter att styrkas sjunker fiskpriset och sjömännens intäkter. En sänkning på tiotals procent har stor inverkan och det verkar inte synas något slut på det."

Hólmgeir Jónsson, vd för sjömannaorganisationen Sjómannasamband Íslands, i Morgunblaðið om hur det blir allt svårare att hitta personal till trålare i takt med att lönerna sjunker på grund av den starka kronan.