söndag 18 juni 2017

Dagens citat

"Världen står inför hot av olika slag. Ett av de största är ett osäkert läge i världspolitiska frågor, bland annat på grund av terrorism. De senaste månaderna har vi islänningar vid upprepade tillfällen skickat kondoleanser till våra grannländer på grund av illdåd som utförts där. Här i landet bedöms hotnivån vara på medelnivå, vilket betyder att det inte går att utesluta risken för terrordåd på grund av situationen i landet eller i världspolitiska frågor. Vi måste undvika att här skapas jordmån för terrorism. Vi måste göra allt som står i vår makt för att vi kan säkra att vi fortsatt kan vara en fredlig nation."

Statsminister Bjarni Benediktsson i sitt nationaldagstal.