onsdag 28 juni 2017

Dagens citat

"Möjligheterna finns enligt min mening först och främst i fisket - att vi kan få ökad tillgång till den brittiska marknaden som är enormt viktig för oss islänningar. För färsk fisk, för vissa typer av bearbetade fiskprodukter. Det går också att se till lantbruket. Där finns vissa möjligheter. Men som helhet är brexit-processen en jättestor utmaning för oss islänningar och för det internationella samfundet som helhet. Jag lägger stor vikt vid att det här fortsätter att vara en öppen marknad och ett starkt internationellt samarbete, och på så sätt säkrar vi möjligheter för framtiden för de unga människorna. Men detta är utmaningar."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fiske- och jordbruksminister, i RÚV om konsekvenser för Island av Storbritanniens EU-utträde.