måndag 5 juni 2017

Dagens citat

"Turismföretag som erbjuder nöjen och hotell betalar nu 11 procent moms. Varken fiskenäringen eller den energiintensiva industrin betalar moms, men får miljarder återbetalda i ingående moms. I den energiintensiva industrin har staten och kommuner gett understöd för att locka företag, och ett färskt exempel är på Reykjanes där det sägs att hundratals miljoner kronor i form av bidrag och understöd gått till en kiselfabrik. Turismen drivs varken av understöd eller bidrag. Visserligen behöver infrastrukturen i landet byggas upp, där ingår vägar, men denna uppbyggnad är inte mindre för oss invånare och andra näringsgrenar som förlitar sig på vägnätet."

Turismföretagaren Jón Þór Gunnarsson skriver i Fréttablaðið om regeringens föreslagna momshöjning på bland annat övernattningar och bussturer.