torsdag 8 juni 2017

Dagens citat

"På kort sikt är problemet att när den växer så snabbt så stiger kronans kurs, och eftersom hushållens besparingar har ökat samtidigt så gör människor inte av med all denna valuta som kommer in, vilket gör att kronan stiger."

Gylfi Zoëga, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, i RÚV om den växande turismens inverkan på den isländska kronan.