tisdag 20 juni 2017

Haverirapport: Pilotmisstag orsakade flygkrasch i AkureyriDet var ett misstag från piloten som orsakade den flygolycka i Akureyri i augusti 2013 där två människor omkom. Piloten gjorde en alldeles för snäv sväng på för låg höjd - och det var enligt rapporten från Rannsóknarnefnd samgönguslysa den som var skälet till att ambulansflyget kraschade på en motorsportbana.

Det var den 5 augusti 2013 som ett ambulansflyg från Mýflug kraschade på Bílaklúbbur Akureyrars motorsportbana vid Hlíðarfjall. Tre personer fanns ombord. Två av dem - piloten och ambulanssjukvårdaren - omkom i olyckan. Andrepiloten klarade sig.

Klockan var 14.59 när planet, som var av modellen Beech King Air B200, kraschade. Ambulansflyget, som var stationerat i Akureyri, var på väg tillbaka från en sjuktransport mellan Hornafjörður och Reykjavík.

Strax före landning bad piloten kontrolltornet om att få flyga över motorsportbanan. Övervakningsbilder från flera olika kameror visar hur planet på låg höjd gör en mycket snäv sväng. Därefter slår planet i marken och flygplanskroppen fattar eld.

Ingen på marken skadades. Vrakdelar från planet spreds 400 meter från nedslagsplatsen. Planet totalförstördes i kraschen. Flygplanskroppen slets sönder i tre delar.

Enligt haverikommissionens rapport var det pilotens misstag som orsakade olyckan. Han flög för lågt över banan och den skarpa svängen var för brant för att planet skulle gå att räta ut på den låga höjden. Det var alltså svängen och höjden som blev ödesdigra.

När planet störtade flögs det i en vinkel på 72,9 grader. Över 60 grader räknas som konstflyg. En film som fångade delar av förloppet visar planets sista 5,6 sekunder i luften. Där syns det hur piloten 1,5 sekunder före kraschen utan framgång försöker att räta upp planet. Planets hastighet vid olycksögonblicket var 275 knop.

I rapporten skriver kommissionen att tävlingarna på motorsportbanan kan ha distraherat piloten. Bristande fokus på själva flygningen kan ha föranlett kraschen.

Men Rannsóknarnefnd samgönguslysa pekar på flera andra brister. Regelverket för arbetsmetoderna ombord ska inte ha följts. Inte heller var alla delar av flygningen - i synnerhet inflygningen - tillräckligt förankrade mellan piloten och andrepiloten. Och det ska ha funnits brister i samarbetet mellan piloterna.

Andrepiloten sade till haverikommissionen att han sagt till piloten att inte flyga för lågt över motorsportbanan. Skälet ska ha varit att det var så mycket folk som hade samlats där.

Enligt Mýflugs egen utredning ska det inte ha varit några fel på planet. Det ska också ha haft tillräckligt med bränsle. I haverikommissionens rapport framkommer det att inget tyder på att några problem med motorerna ska ha påverkat skeendet.

Haverikommissionen pekar ut flera andra brister. Det ska ha varit vanligt att just Mýflug på vägen hem från sjuktransporter flög på låg höjd över Akureyri. Detta var inte tillåtet, men ska ändå ha förekommit ofta. Piloten hade tidigare flugit på låg höjd just över motorsportbanan.

Här kan du läsa mer om olyckan och ovan kan du se en av de videor som visar förloppet och som haverikommissionen använt sig av.