fredag 2 juni 2017

Islands regering långt ifrån majoritet i alltinget

Stödet för Islands regering är nu så svagt att den bara får 22 av 63 mandat i alltinget. Det visar den senaste opinionsmätningen från Gallup. För de tre regeringspartierna är läget mest kritiskt för Ljus framtid. För andra månaden i följd ligger stödet under femprocentsspärren. Samtidigt krymper avståndet mellan Självständighetspartiet och Gröna vänstern.

Trepartikoalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid kämpar i motvind. Stödet för regeringen är nu 36 procent, en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med den mätning som utfördes i april. Siffran är den lägsta sedan koalitionen tog makten i januari.

I dag har regeringspartierna minsta möjliga majoritet i alltinget med 32 av 63 mandat. Om det hade varit val nu hade Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid tillsammans bara fått 22 mandat.

Ljus framtids ras fortsätter. Partiet får nu 3,6 procent, en tillbakagång med 0,8 procentenheter. Det är andra månaden i följd hos Gallup som Ljus framtid inte klarar femprocentsspärren till alltinget.

Renässans fortsätter däremot att ligga på rätt sida om spärren. Stödet för partiet är 6,2 procent, en minskning med 0,7 procentenheter.

Självständighetspartiet behåller positionen som landets största parti. Nu får partiet 25,6 procent, en nedgång med 0,8 procentenheter.

Avståndet till tvåan Gröna vänstern krymper. Gröna vänstern har nu stöd av 24,3 procent av väljarna, en ökning med 0,3 procentenheter.

Piratpartiet är alltjämt tredje största parti på Island. Stödet minskar med 0,2 procentenheter till 12,9 procentenheter.

Framstegspartiet ökar med 0,2 procentenheter. Partiet får nu 11,1 procent.

Socialdemokraterna får 9,4 procent, en uppgång med 1,1 procentenheter.

Närmast alltingets femprocentsspärr är Folkets parti. Stödet ökar till 4,2 procent - partiets högsta siffra någonsin hos Gallup.

Om detta hade varit ett valresultat hade Självständighetspartiet och Gröna vänstern fått arton mandat var. Därefter följer Piratpartiet med nio mandat, Framstegspartiet med åtta mandat, Socialdemokraterna med sex mandat och Renässans med fyra mandat. Ljus framtid blir alltså helt utan representation i alltinget.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.