onsdag 21 juni 2017

Islänningar kluvna om beväpnad polis på gatorna

Beväpnad polis på stora evenemang ska förhoppningsvis vara något tillfälligt. Det hoppas statsminister Bjarni Benediktsson. Men bland islänningarna är åsikterna om insatsstyrkans närvaro delade. Det är dock fler som uppskattar att beväpnad polis finns på gatorna. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

De senaste helgerna har beväpnad polis från insatsstyrkan synts på Reykjavíks gator vid flera tillfällen. Vid flera stora utomhusevenemang har infartsvägar spärrats av med lastbilar. Allt detta är ett sätt att försöka förhindra eventuella terrordåd.

Risken för en terrorattack på Island bedöms alltjämt som en tvåa på en fyrgradig skala. Det innebär att terrorism inte kan uteslutas, men att det inte finns några kända planer på angrepp. Beredskapen har dock höjts efter flera terrordåd i grannländerna.

Statsminister Bjarni Benediktsson välkomnar polisens närvaro på festivaler och andra evenemang. Han säger till RÚV att han hoppas att beväpnad polis bara är något tillfälligt. Han hoppas också att det inte ska finnas något behov av att höja risken för terrordåd:
"Jag anser faktiskt att Island på många sätt är unikt, till och med i hela Europa, på grund av hur fria och säkra vi är. Våra barn kan inte bara leka ute på gatorna utan jag kan faktiskt gå på stadens gator utan att särskilt behöva tänka på min säkerhet. Det är inte så i andra länder. Samtidigt behöver vi lyssna på råd från dem som särskilt behandlar detta. Och polisen har den uppgiften på sitt bord. Och de åtgärder som har vidtagits nu i sommar på grund av stora folksamlingar anser jag vara helt naturliga och de har varit befogade från polisen."
Polisens beväpning är en fråga som delar islänningarna. Men det är enligt Maskína fler som ser positivt på att insatsstyrkan bär vapen under stora evenemang.

Det är 47,3 procent som anser att det är bra att polisen är utrustad med vapen på platser där stora folkmassor samlas. Men 34,3 procent gillar inte att den är beväpnad medan 18,4 procent är neutrala i frågan.

Kvinnor, låginkomsttagare, islänningar i åldern 18 till 24 år och personer som bara har grundskoleutbildning är i större utsträckning än andra positivt inställda till beväpnad polis.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Hela 77,6 procent av Självständighetspartiets sympatisörer stödjer närvaron av beväpnad polis. Men det är bara 14,2 procent av Piratpartiets anhängare som har samma åsikt.

Vidare är det 48,5 procent som känner sig mer säkra när beväpnad polis är på plats. Det är 31,3 procent som tvärtemot känner sig mer otrygga medan 20,1 procent inte upplever någon skillnad.

Även här är det Självständighetspartiets och Piratpartiets väljare som har de mest motstridiga åsikterna. Det är 77,4 procent av Självständighetspartiets anhängare som upplever en större trygghet. Men det är bara 18,5 procent av Piratpartiets sympatisörer som har samma känsla.

Förtroendet för polisen är dock stort trots olika åsikter om beväpningen. Hela 87,9 procent säger att de är positivt inställda till polisen. Bara 4 procent är negativt inställda medan resterande 8,1 procent är neutrala.

Också här finns de största åsiktsskillnaderna mellan Självständighetspartiets och Piratpartiets sympatisörer. Bland Självständighetspartiets väljare är det 97,1 procent som har en positiv attityd till polisen. Bland Piratpartiets anhängare är motsvarande siffra 80,8 procent.

Här kan du läsa mer om terrorhotet mot Island.