torsdag 29 juni 2017

Lägsta arbetslösheten på Island efter finanskraschen

Arbetslösheten på Island sjönk i maj till 1,9 procent. Det är den lägsta siffran sedan finanskraschen för snart nio år sedan. Under juni räknar Vinnumálastofnun med att arbetslösheten fortsätter att sjunka. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft större än tillgången. Vinnumálastofnun har hittills i år utfärdat 760 arbetstillstånd.

För andra gången sedan finanskrisen drabbade Island hösten 2008 sjunker nu arbetslösheten under 2 procent. I maj var den 1,9 procent - samma nivå som i september förra året. Jämfört med föregående månad minskade arbetslösheten med 0,2 procentenheter. I maj 2016 var arbetslösheten 2,2 procent.

Under juni räknar Vinnumálastofnun med att arbetslösheten sjunker till en ny rekordnivå efter kraschen. Myndigheten förutspår då att 1,6 till 1,8 procent kommer att vara utan jobb. De arbetslösa som väntas hitta nya jobb under juni är framför allt verksamma inom transport- och hantverkssektorn.

Arbetslösheten minskade i samtliga regioner under maj. Arbetslösheten var högst i Norðurland eystra med 2,1 procent, en tillbakagång med 0,4 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2 procent (-0,2), Suðurnes med 2 procent (-0,4), Suðurland med 1,6 procent (-0,2), Västfjordarna med 1,6 procent (-0,6), Vesturland med 1,5 procent (-0,3), Austurland med 1,4 procent (-0,4) och Norðurland vestra med 0,9 procent (-0,2).

Fortfarande är det fler kvinnor än män som står utan jobb. Arbetslösheten bland kvinnor var i maj 2,2 procent jämfört med 1,7 procent bland män.

Såväl ungdoms- som långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år var det förra månaden 1,5 procent som var inskrivna som arbetslösa. Det är nu var sjunde som varit utan jobb i över ett år. Varannan arbetslös har inte haft någon sysselsättning på minst ett halvår.

Utländska medborgare är fortfarande överrepresenterade bland de arbetslösa. Nu är det var fjärde som står utan jobb som är utlänning. Av dessa är sex av tio polacker.

Samtidigt utfärdar Vinnumálastofnun allt fler arbetstillstånd. Under årets fem första månader fick 760 personer arbetstillstånd. Det var 106 personer som sökte arbetstillstånd som fick avslag.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.