lördag 10 juni 2017

Majoritet islänningar har Netflix i hemmet

En majoritet av islänningarna har Netflix i hemmet. På ett drygt år har antalet kunder nästan fördubblats. Det är framför allt bland unga och studenter som Netflix har en stark ställning. Bland pensionärer är det betydligt mer sällsynt att det finns någon i hushållet som abonnerar på Netflix. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR i januari 2016 frågade hur många islänningar som hade Netflix i hemmet var andelen 33,2 procent. I maj i år hade andelen stigit till 58,8 procent. Netflix fanns alltså i en majoritet av hushållen. Det var 38,5 procent som inte hade tillgång till Netflix.

Det ser dock inte ut som att Netflix kommer att växa mycket inom det närmaste halvåret. Det är 2,7 procent som svarar att de kommer att börja abonnera inom sex månader. I januari förra året var det 7,5 procent som svarade ja på samma fråga.

Bland islänningar i åldern 18 till 29 år är det hela 77 procent som har Netflix. Motsvarande andel bland islänningar som har fyllt 68 år är 26 procent. Bland studenter är det 80 procent som har tillgång till tjänsten.

Netflix är dessutom vanligare bland kvinnor, personer bosatta i huvudstadsregionen och höginkomsttagare. Mer sällsynt är Netflix bland män, personer bosatta i glesbygd och medelinkomsttagare.

Sett till partisympatier är det Renässans väljare som oftast abonnerar på Netflix. Av sympatisörerna är det 79 procent som nyttjar tjänsten i hemmet. Därefter följer Piratpartiet med 66 procent, Självständighetspartiet och Socialdemokraterna med 61 procent, Framstegspartiet med 55 procent och Gröna vänstern med 52 procent.

Här kan du läsa mer om Netflix på Island.